Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / THAM LANG TẠI THÌN TUẤT
tham lang thìn tuất
tham lang thìn tuất

THAM LANG TẠI THÌN TUẤT

Tham Lang độc toạ Thìn Tuất đối cung là Vũ Khúc, Vũ Khúc chủ tài bạch nên rát ưa Tham lang đồng độ với Hoả Tinh hoặc Linh Tinh, có thể thành cự phú, nắm quyền lớn về kinh tế.

 

Do ảnh hưởng của Vũ Khúc nên chậm phát, qua đại hạn mới có thành tựu, vì vậy cần kiên nhẫn, chịu đựng trắc trở.

 

Tham lang gặp Hoá Kỵ thành tài nghệ, nhưng vẫn có nhiều sở thích khác nhau. Nếu gặp Hoá lộc Kình Đà hội chiếu thì vì tiền bạc mà tranh chấp. Cung mệnh của niên hạn có Tham Lang toạ cung Thìn tuất, gặp lưa Hoá Lộc, lưu Kình lưu Đà thì cũng vậy.

 

Nếu không thành cách Hoả Tham, Linh Tham mà có sao cát thì cũng chủ về trước nghèo sau giàu, không có sao cát thì bình thường, đủ có nghề sinh nhai, gặp sát hình kị thì dễ tai nạn bệnh tật, hoặc mang bệnh dai dăng.

 

Tinh hệ này không nên là nữ mệnh. Nếu là nữ mệnh thì nên lấy chồng hơn tuổi, mới có thể sống với nhau đến bạc đầu, mọi tâm tình qua thời gian sẽ xoá sạch.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 4

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 8

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 12

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!