Thursday , July 18 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ
thât sát tí ngọ
thât sát tí ngọ

THẤT SÁT TẠI TÍ NGỌ

Thất Sát Tí Ngọ, có Vũ Phủ đối cung. Đây là tinh hệ có tính đề kháng sát tinh yếu ớt. Cho nên Thất Sát tại Tị không bằng tại Ngọ.

 

Thất Sát ở Tị hay Ngọ vẫn thuộc cách cục tốt, chủ về được đề bạt, được bạn bè giúp đỡ. Nếu có Tả Hữu Xương Khúc hội chiếu, được Vũ Khúc Lộc Quyền ở đối cung, có thể võ nghiệp hoặc chủ quản tài chính, cổ nhân gọi là văn võ toàn tài. Nếu có tứ sát, Thiên Hình Khốc Hư thì có thể chết nơi sa trường.

 

Nếu không có cát tinh, cũng là có mưu lược, nên theo ngành công nghiệp, tuy cuộc đời sóng gió nhưng sẽ có thành tựu.

 

Thất Sát Tí Ngọ gặp Kình Dương, Thiên Hình, có thể làm bác sĩ hoặc nha sĩ. Gặp Vũ Khúc Lộc Quyền sẽ thành danh y.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 8

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 9

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 10

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!