Sunday , July 14 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / PHÁ QUÂN TẠI TÍ NGỌ
phá quân tí ngọ
phá quân tí ngọ

PHÁ QUÂN TẠI TÍ NGỌ

Phá Quân độc toạ Tí Ngọ, đối cung là Liêm Tướng. Nếu không có sao sát kị hội chiếu, Phá Quân Hoá Lộc hay Hoá Quyền ở Mệnh, hoặc Lộc Tồn đồng bộ (Lộc tồ ở Phúc gặp Tử Phủ cũng được), tính người ắt độ lượng, khí phách anh hùng, rất thích hợp võ nghiệp, có thể gia nhập quân đội, cảnh sát, phục vụ ngành công thương nghiệp và làm việc mang tính khai sáng

 

Phá Quân không ưa Xương Khúc, chỉ ưa Khôi Việt và Tả Hữu đồng bộ hay hội chiếu, chủ được bạn bè giúp đỡ, ủng hộ. Nếu gặp Xương Khúc mà không có Lộc, sẽ thành tính nết không tốt không xấu, nhưng nhiều không tưởng và thiếu hành động thực tế. Nên lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu, phải xem trọng bản thân, một khi có ý nghĩ trong đầu thì làm ngay

 

Phá Quân không ưa sát tinh, sẽ cảm thấy cô tịch. Nếu gặp Thiên Hư thì tinh thần trống rỗng.

 

Nữ mệnh Phá Quân Tí Ngọ, rất ngại Không Kiếp, Cô Thần, Quả Tú, nửa đời cô tịch, tinh thần đau khổ. Nếu Phu có Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp thiên Hình, có thể không lập gia đình.

 

Phá Quân gọi là “anh tinh”, do khi nó gặp cát tinh chủ uy quyền. Phá Quân có một đặc tính phá tán hao tài, khi cát thì sau khi phá hoại thì có sự kiến thiết.

 

Phá Quân có tính quyền uy, cổ nhân cho rằng thích hợp võ tướng, nhất là Phá Quân miếu tại Tí Ngọ, có Liêm Tướng vây chiếu. Liêm Trinh mang tính tình cảm, Thiêu Tướng chủ về chính trực, hai sao này ảnh hưởng Phá Quân, do đó lực phá hoại cũng mang tính tốt lành.

 

Cổ nhân cho rằng các danh tướng vì nước quên mình, trấn thủ biên cương đều có mệnh cục này.

 

Phá Quân nên vào thời loạn, không nên vào thời bình. Trong lúc loạn, Phá Quân có thể phát huy tài trí, trải qua hiểm trở mà lập nghiệp. Vào thời thái bình thì tính cách phá hoại của Phá Quân sẽ không dung được người khác, có thể buồn bực mà chết.

 

Loạn và Trị ở đây không nhất định nói về xã hội, chỉ là sự biến động của đời người, của tổ chức.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 12

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!