Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH
KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH 1
lộc văn củng mệnh

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH

Lộc Văn củng mệnh, ký phú thả xương.

(Lộc Văn tụ họp ở mệnh, đã giàu còn có danh tiếng)

 

 

Phần chú giải của sao bản viết rằng: “Giả sử như Lộc Quyền Xương Khúc thủ thân, mệnh, không ai giàu sang, nhưng có Hình Kỵ tương xung, thì nên làm sư tăng đạo sĩ”.

 

 

Đoạn chú giải này nhân vì nói rằng “Nên làm sư tăng đạo sĩ” tương tự cách cục “Khôi Việt đồng hành” nêu trên, vì thế khiến cho người biên soạn Toàn Tập và Toàn Thư đã ghép hai chung hai cách thành một cách. Thật ra thì câu này trong bài phú vốn là câu đối ngẫu với các câu sau, tức là câu “Nhật Nguyệt giáp Tài, bất quyền tắc phú”, vì thế hoàn toàn không có lý do nào để ghép được với câu trên.

 

 

Ở đây xin dựa theo “Bát Hỷ Lâu sap bản” để chép lại những câu phú có liên quan để các bạn đọc nắm rõ về cách đọc: “Quân thần khánh hội,tài thiện kinh bang, Khôi Phủ đồng hành, vị cư Đài Phụ; Lộc Văn củng mệnh, ký phú thả xương. Nhật Nguyệt giáp tài, bất quyền tắc phú”.

 

 

Bây giờ xin nói cách cục “Lộc Văn củng mệnh”.

 

 

Cách cục này chỉ cung mệnh được Hóa lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hội nhau, đồng thời lại được Văn Xương, Văn Khúc hội họp, vì Hóa Khoa cũng thuộc Văn tinh cho nên mới nói là “Lộc Văn củng mệnh”. Chưa nói tới Hóa Quyền vì lý do cú pháp bốn chữ một câu trong thể phú. Điều này là hạn chế thường thấy của người xưa khi dùng thể phú.

 

 

“Lộc Quyền Khoa hội” đương nhiên là một kết cấu rất tốt trong Đẩu Số. Có thêm Xương Khúc, thì chủ về lợi đường khoa danh, vì thế nói là “Ký phú thả xương”, “xương” tức là cầu danh được danh (xem hình 33,34).

 

 

Nhưng Hình Kỵ tương xung lại phá hỏng cách cục, chẳng hạn như “Cơ Nguyệt Đồng Lương” rất dễ gặp Lộc Quyền Khoa hội, nhưng ở can Đinh, tuy là Lộc Quyền Khoa hội nhưng đồng thời tất nhên phải gặp Cự Môn Hóa Kỵ, đó không phải là “ký phú thả xương” (đã giàu có còn danh tiếng). “Nghi vi tăng đạo” (nên làm sư tăng đạo sĩ), có ý nghĩa là tài cao nhưng không gặp thời. (Xem hình 35,36)

 

Hình 33: Lộc Văn củng mệnh. Lợi khoa danh

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH 6

Hình 34: Lộc Văn củng Mệnh, lợi khoa danh  (lá số đầy đủ của hình 33)

 

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH 7

Hình 35. : Lộc Văn củng Mệnh gặp Kỵ phá cách, tài cao không gặp thời

 

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH 8

Hình 36: Lộc Văn củng Mệnh gặp Kỵ phá cách, tài cao không gặp thời (đầy đủ)

 

KẾT CẤU LỘC VĂN CỦNG MỆNH 9

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 10

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 14

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 18

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 27

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!