Sunday , July 14 2024
Trang Chủ / 12 CUNG CHỨC / CUNG TỬ TỨC
cung tử tức
cung tử tức

CUNG TỬ TỨC

Cung Tử Tức có thể xem con cái đắc lực hay không, con cái có đem đến rạng rở cho tôn tộc hay không, có con nối dõi hay không, những nổi buồn về con cái…

 

Bản Mệnh bình thường, nhưng cung Tử tốt đẹp hẳn thì con hơn cha mẹ. Sách Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết: “Như cung này mà Kình Đà, Linh Hỏa Không Kiếp Sát Kị hãm ắt có sự hình khắc về mặt con cái. Cung này được các thiện tinh, quý tinh thủ thì con cái thông tuệ thành công sang quý. Ác tinh coi giữ có nổi buồn về con phá đãng nghịch tử…

 

Sách kể trên cũng đưa ra những luận cứ sao nào thì sinh mấy người. Sao nào thì đưa đến tình cảnh tuyệt tự. Vào thời đại bây giờ, cái chuyện sinh mấy người kể như không thực tế. Như bên Trung Quốc lệnh chính quyền chỉ được đẻ một con thôi vì nạn nhân mãn, bên Ấn Độ có chính sách khuyến cáo đàn ông hãy thiến hoặc cột (?) vì xứ Ấn đã đông người quá rồi đẻ theo nhịp cũ sẽ đói to. Những người ở Hoa Kỳ ai cũng phải có kế hoạch gia đình nhiều nhất là ba, đẻ thêm nữa kể là ngoại lệ.

 

Tử Vi

 • Tử Vi ở cung tử tức, con cái tính cướng, chí cao khí ngạo, nhưng phần nhiều thành đạt
 • Tử Vi hội Khoa Lộc Quyền có con xinh đẹp, nên chậm có con, chủ sang quý và có lộc
 • Tử Vi hội Tả Hữu, có năm con trở lên, nếu tứ sát hội chiếu, có hình khắc, chủ hư ảo, không chắc chắn, hoặc con cái cao ngạo mà phá tán
 • Tử Vi hội Xương Khúc Hoá Khoa, con cái thông minh, Tả Hữu: con cái trung hậu
 • Tử Vi Thiên Mã: xa cách con cái
 • Tử Vi hội Lộc Tồn Hoá Lộc: con cái có thể giàu có
 • Tử Vi hội Kình Dương: con cái có phá tướng, cha con bất hoà, không thể hưởng phúc về con cái
 • Tử Vi hội Khôi Việt, con cái sang quý
 • Tử Vi độc toạ miếu vượng, ba trai hai gái, thêm cát tinh thì năm người, thêm sát tinh thì hai người, vợ lẽ hoặc có con riêng, hoặc xin con nuôi, gặp Không Kiếp càng dễ có con dòng thứ
 • Tử Phủ có ba con, thêm Tả Hữu Xương Khúc thì có năm người, sang quý.
 • Tử Phá thêm các sao hình kị thì sinh nhiều nhưng cũng dễ mất nhiều, thường là 2 người, thêm cát tinh có 3 con, thêm sao Lộc thì con cái thành tựu. Gặp sát hình kị Không Kiếp nhiều khắc hại, sinh con khó khăn, hỏng thai, hoặc hình khắc, phá tướng, thiếu tháng
 • Tử Tham: hai con nhưng chậm, Tham Kị thì nên đề phòng con cái khuynh gia bại sản, thêm tứ sát hình kị thì chủ có 1 hoặc 2 con, khó sinh hoặc sinh non
 • Tử Tướng có 2 con, thêm Xương Khúc Tả Hữu, có 3, 4 người con, quý hiểu, tình cảm cha con lúc đầu tốt, sau xấu đi, gặp các sao sát kị có một con, tính khí quật cường, chí cao, phá gia. Gặp cát tinh thì con cái hưởng phúc của cha
 • Tử Sát có 1 hoặc 2 con, thêm cát tinh có 3 người con, gặp sát tinh có con cái cứng đầu cứng cổ, thêm cát tinh có thể hữu dụng, nhưng cũng vất vả trước mới an nhàn

 

 

Thiên Cơ

 • Thiên Cơ nhập miếu, con cái thông minh, cơ trí, khéo léo
 • Thiên Cơ nhập cung, ít con cái, chậm sinh con
 • Thiên Cơ lạc hãm, rất kị sao sát kị hình, Không Kiếp, không có con hoặc bất hoà, phẩm cách không tốt, nhiều tâm cơ xảo trá, khắc hại
 • Thiên Cơ vào cung tử nữ, dễ có con dòng thứ
 • Thiên Cơ độc toạm, miếu vượng, có 2 con hoặc nhiều con dòng thứ. Tại Dậu hội Hồng Loan, Thiên Hỷ, Đại Hao thì nhiều con gái, ít con trai.
 • Cơ Âm thì hai gái một trai. Thái Âm lạc hãm có thể xin con trai nuôi trước.
 • Thiên Cơ tại Dần, hội chiếu Thiên Lương thì có 3 con trai
 • Thiên Cơ Cự Môn có 1 con, thêm các sao cát chủ về 2 con, nhưng là con thừa tự hoặc ở riêng, nếu không khó nuôi
 • Thiên Cơ Thiên Lương ở Thìn, có 2 – 3 con, ở Tuất có một trai nhiều gái, sinh non.

 

Thái Dương

 • Thái Dương ở tử tức, có Cự Môn chiếu mà Thái Dương miếu vượng thì con cái thông minh, có thể sáng lập sự nghiệp, gặp Xương Khúc, Khoa Lộc Quyền có tài nói năng biện luận
 • Thái Dương hãm, bất lợi con trưởng
 • Thái Dương Hoá Kỵ, con nhiều bệnh, đau, gặp sao sát hình Không Kiếp thì con có hình khắc, chỉ một con trai
 • Thái Dương độc toạ miếu vương, không có sát tinh thì nhiều con
 • Âm Dương chủ 4 – 5 con, gặp sát tinh chủ về chỉ có 2 – 3 con
 • Thái Dương Cự Môn, chỉ có 3 người, sinh con khó nuôi. Thêm Hoá Lộc thì quý hiển. Nếu Cự Môn Hoá Lộc gặp Thái Dương Hoá Quyền thì cẩn thận nuôi dưỡng dạy dỗ nếu không con cái sẽ cao ngạo, phá tán.
 • Dương Lương ở Mão, có 3 con, ở Dậu có 2 con, gặp sát tinh dễ sinh non, thiếu tháng, con cái xa cha mẹ, gặp Văn Xương Lộc Tồn, con cái có thành tích tốt, rất nguyên tắc.

 

 

 

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc nhập tử nữ, chủ về kế thất, nhị phòng sinh con trai, chính thất phần nhiều sinh con gái, chủ về con cái cương trực, xử sự không hoà hợp
 • Vũ Khúc chủ khắc, gặp Sát Kị thì sinh thiếu tháng
 • Vũ Sát thì thường phải phẫu thuật
 • Vũ Khúc nhập cung nhiều khi con rể đắc lực
 • Vũ Khúc gặp đủ tứ sát, hình kị, Không Kiếp thì tuyệt tự
 • Vũ Khúc độc toạ, gặp Tả Hữu Xương Khúc thì con cái thông minh, ít con. Nếu gặp Hồng Hỷ Đại Hao thì con gái
 • Vũ Phủ thì 2 con, thêm sát tinh thì 1 con
 • Vũ Tham thì sau bốn mươi mới có con trai, có thể 2 con
 • Vũ Tướng có thuyết nói có con rể trước rồi sinh con trai. Nghe ko hợp lý với hiện tại
 • Vũ Sát, không có con trai, gặp sát tinh càng đúng, gặp cát tinh thì có con trai nhưng rất muộn
 • Vũ Phá con trai phá tướng, thêm Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 con

 

 

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng vào cung tử tức, có con gái đầu là tốt
 • Thiên Đồng tại Tị, đối cung Thiên Lương, con trai dễ nhược chí, nhưng phải gặp các sao sát, kị mới đúng là nhược chí
 • Thiên Đông chủ con cái nhu nhược, lười biếng, thích hưởng thụ, không có ý chí, khó chịu đựng sóng gió trên đương đời
 • Thiên Đồng cung tử nữ, hội Thiên Cơ, chủ về có 2 con, nhưng hơi muộn.
 • Thiên Đồng Hoá Lộc không nên gặp sát tinh, nếu không con cái phá gia, do chìm đắm trong thú hưởng lạc gây nên
 • Thiên Đồng hãm gặp sát tinh, 1 con trai
 • Đồng Cự chủ về 3 con, thêm lục sát có 1 con, thêm Hao, Hụ thì con cái nhiều bệnh, tai nạn, hao tiền của, sau này còn bị hình khắc, nên cho làm con nuôi hoặc ở riêng
 • Đồng Lương chủ về sinh con gái trước, con trai sau, 2 con
 • Đồng Âm tại Tí, có 5 con, nhiều gái ít trai. Tại Ngọ có hai con. Thêm Thiên Hình đông cung, con phá tướng hoặc xa cha mẹ, gặp sát tinh nên xin con nuôi, con cái hướng nội.

 

 

 

 

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh ưa hội Thiên Phủ, sinh quý tử, có 3 con
 • Liêm Kỵ chủ con cái nhiều tai nạn tật bệnh hoặc phá tướng
 • Liêm Trinh hội Sát Phá Tham, con cái bị hình thương
 • Liêm Trinh hội lục sát, Thiên Hình, xin con nuôi
 • Liêm Trinh lạc hãm cung tử tức, gặp cát tinh cũng bị hình thương
 • Liêm Trinh độc toạ cung miến vượng, một trai một gái, bình hoà có 1 trai, hãm địa thì khắc con
 • Liêm Phủ có 3 con, có quý tử, con cái cẩn thận trung hậu, gặp Xương Khúc con cái phát quý nhưng chưa chắc phú. Nếu có Văn Khúc thì hình khắc
 • Liêm Tham ít con trai, thêm cát tinh đc 2 người. Thêm Xương Khúc thông minh nhạy bén, thêm sát tinh cơ thể yếu
 • Liêm Tướng có 2 con, con cái trung hậu, có thể giữ gia nghiệp
 • Liêm Sát chủ cô độc, thêm Hoá Kỵ, cát tinh có 1 con, nhiều tai nạn, tật bệnh
 • Liêm Phá có 1 con, gặp sát tinh thì khắc con.

 

Thiên Phủ

 • Thông thường nhiều con cái
 • Thiên Phủ hội Xương Khúc Khôi Việt, con cái thông minh, đa tài, có hiếu
 • Thiên Phủ gặp sao sát, hình, kị, con cái quật cường, phá tướng
 • Thiên Phủ độc toạ miếu vượng, năm con, gặp lục sát, thêm Tả Hữu có năm con
 • Liêm Phủ Văn Khúc sẽ có hình khắc.

 

Thái Âm

 • Thái Âm miếu vượng thông thường, con cái giàu có, nên sinh gái trước, trai sau hoặc là nhiều gái, ít trai
 • Thái Âm lạc hãm, con trai nhu nhược
 • Thêm lục sát, ít con trai, thêm Hồng Hỷ càng nhiều con gái
 • Cơ Âm thêm cát tinh thì có 2 con.
 • Thái Âm độc toạ cung miếu thì 3 gái, 2 trai, thêm sát tinh Kiếp Sát chủ về 2 con, gặp Xương Khúc chỉ có con thông minh. Thêm Tả Hữu chủ con cái giữ nghiệp gia đình, Khôi Việt thì con sang quý gặp Lộc Tồn Hoá Lộc thì con cái giàu có.

 

Tham Lang

 • Tham Lang hội Đào Hoa, Thiên Diêu thì nhiều gái ít trai, sinh gái trước trai sau
 • Tham Lang nhập miếu thêm Tả Hữu Khôi Việt Thiên Quý chủ 2 con, quý hiển
 • Tham Lộc ở cung tử tức, gặp cát tinh thì con trai giỏi kinh doanh, gặp sát tinh thì con cái kiêu kì
 • Tham Kị, con cái nhiều trắc trở, lãng phí, có lý tưởng nhưng không thành công
 • Tham Lang gặp tứ sát, sinh non hoặc khó sinh, gặp Thiên Hình thì con khó nuôi
 • Tử Tham đồng độ thì có con muộn
 • Vũ Tham đồng độ, gặp Tả Hữu Xương Khúc thì có 3 người
 • Liêm Tham có 2 con

 

Cự Môn

 • Cự Môn cung tử tức, có con trai muộn, nhưng dễ nuôi. Cự Môn chủ cô độc, cần Thái Dương hoá giải. Thêm Khoa Lộc Quyền hoặc Lộc Tồn mới thành hài hoà
 • Đồng cự Tả Hữu thì con trai đắc lực
 • Cự Môn nhập miếu có 2 con, lạc hãm hoặc sát tinh có 1 con thêm Không Kiếp có thể tuyệt tự hoặc chỉ có con gái
 • Nhật Cự gặp Tả Hữu Khôi Việt, tam hoá cát, có 3 con trở lên, có thể phú quý, thông minh, đa tài. Gặp các sao cát có thể là nhân tài ngoại giao. Gặp Xương Khúc đồng độ thì nên theo pháp luật.

 

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng cung tử tức, gặp Vũ Phá chiếu, chủ hình khắc, nên chậm có con, con đầu dễ sinh non hoặc thiếu tháng, hoặc bị tổn thương, sinh gái trước
 • Thiên Tướng gặp tứ sát, Tả Hữu, chủ về ba đứa con đầu dễ gặp nạn
 • Thiên Tướng gặp tam hoá thêm Tả Hữu Khôi Việt Thiên Phủ chiếu, có 5 con trở lên, nhân từ hiếu thuận
 • Thiên Tướng sợ sát tinh, xin con nuôi

 

Thiên Lương

 • Thiên Lương nhập miếu, thêm Tả Hữu, tam hoá, Ân Quang, Xương Khúc Khôi Việt, con cái thông minh đa tài, làm việc nguyên tắc, thẳng thắn, có thể phú quý.
 • Thiên Lương miếu vượng thì hai con, hãm địa chủ 1 con
 • Thiên Lương ở cung tử tức, phần nhiều có con gái trước
 • Thiên Lương gặp Tả Hữu Xương Khúc, Thiên Đồng thì có con trai dòng thứ
 • THien Lương vào cung tử tức có con trai thì sớm khắc, thêm Không Kiếp dễ mất con, nguy cơ tuyệt tự. Thiên Lương Hoá Kỵ hội chiếu thì con cái nhiều tai nạn bệnh tật
 • Cơ Lương chủ sinh non, 2 con.

 

 

 

 

 

 

 

Thất Sát

 • Thất Sát cung tử nữ, miếu vượng, thêm Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc chủ con cái có thể hưng thịnh
 • Thất Sát vào cung tử tức chủ cô độc, nên gái trước
 • Thất Sát miếu vượng có 1 con trai, ở nhàn cung có thể phá gia chi tử, ở hãm địa gặp sát tinh dễ tuyệt tự
 • Tử Sát có 3 con, hiếu thảo
 • Thất Sát tử tức, tình cảm cha con có khoảng cách
 • Thất Sát độc toạ, thêm tứ sát, hình kị, Không Kiếp, không có con trai
 • Thất Sát Hoá Kỵ hội chiếu, sát tinh ít, có con cái nhưng nhiều nạn tai tật bệnh
 • Thất Sát có Không Kiếp, con cái phá tán.

 

Phá Quân

 • Phá Quân nhập cung tử tức, con đầu hình thương, sinh thiếu tháng, sinh non
 • Phá Quân nhập miếu, 3 con trai, tính cương. Gặp Lộc thì hưng thịnh gia nghiệp
 • Phá Quân thủ cung tử tức, gặp tứ sát, có 1 con trai, không đắc lực
 • Phá Quân gặp Kình Đà, có 1 con trai, khó nhờ
 • Phá Quân gặp Hoả Linh, Không Kiếp, có 1 con trai, khó nhờ
 • Phá Quân cung tử tức, con trưởng phá tướng, nói nhanh, thiếu tháng.

 

Lộc Tồn

Nhị phòng, kế thất sinh con trai đắc lực, hữu dụng, con cái cẩn thận, giỏi giữ tiền, gặp sát tinh thì keo kiệt bủn xỉn

 

Thiên Mã

 • Xa con cái, gặp Song Lộc con cái nên ra nước ngoài. Tam hoá, con cái ắt phát đạt
 • Thiên Mã hội tứ sát, các sao hình ki, con cái không phụng dưỡng cha mẹ, thêm Thiên Hình nhiều tai nạn tật bệnh

 

Tả Hữu

Con cái đắc lực, hưng gia nghiệp, nhiều con

 

Xương Khúc

 • Thông minh, phát đạt, học tập tốt
 • Xương Khúc hội sao cát, tam cát thì quý hiển
 • Xương Khúc hội tứ sát, con cái thiếu thực tế

 

Khôi Việt

Con cái sang quý, trung hậu, tuổi già nhờ được con. Gặp sao sát hình thì thích theo tà đạo.

Hoả Linh

 • Cô độc, nóng vội, nhập miếu thì trung hậu
 • Gặp sao hình kị nặng thì dễ tổn thương, tàn tật thân thể.

 

Kình Đà

 • Chủ về hình, cô độc, thêm các sao hiếu động dễ thành giả dối, xảo trá
 • Thêm các sao sát, kị thì bất hiếu

 

Không Kiếp

Nếu có Không Kiếp, Hoá Kỵ dễ tuyệt tự, nếu có sao cát hoá giải, có con trai dễ yểu mạng.

 

Cái số bao nhiêu không còn áp dụng được nữa. Câu hỏi về con cái hiện đại chỉ là có hay không? Sớm hay muộn? Con cái hiếu thuận hay chăng?

 

Hãy đọc những câu phú nôm ghi sau đây có thể hiểu được phần nào những thắc mắc trên:

 

* Thai cung Tả Hữu hội chung

Sinh con có kẻ bên dòng tiểu tinh

 

* Cung con Long Phượng sang giàu

Khúc Xương Thái Tuế thập hầu tặng phong

 

* Không ngộ Linh Hỏa xấu xa

Sinh con gặ[ phảio những tà ác tinh

 

* Vũ Khúc Văn Khúc cùng ngồi

Sinh con tài giỏi hơn người chẳng ngoa

 

* Tử cung Riêu Mộc Khúc Xương

Tuồng gì con cái cũng phường chơi ngang

 

* Đào Riêu nhi nữ dâm tàng

Tử Phủ nhi nữ lại làng đống lương

 

* Bóng tà vẫn kém hào con

Bởi chưng Linh Hỏa Thái Âm hãm nhàn

 

* Khốc Hư lại gặp Dưỡng thần

Sinh nhiều nuôi ít muôn phần ưu tư

* Âm Dương Thai hội sinh đôi (?)

Hỏa Linh Thai hội sinh nuôi chẳng lành

 

* Kình Đà Không Kiếp Khốc Hư

Sinh con điếc lác ngẩn ngơ thêm buồn

 

* Đẩu Quân cung Tử hiếm con

Cát tinh hội tụ may còn ước mong

 

* Khốc Kình Hình Hổ Tử cung

Đến già không thấy tay bồng con thơ

 

* Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

 

* Dương Đà ngộ Tuyệt phùng xung

Mão Dậu Tý Ngọ uổng công sinh thành

 

* Tử cung Thai Tướng Phục Binh

Vợ chồng ắt hẳn tử sinh thủa nào

 

* Số muộn màng gái trai ôm ẵm

Vì Kị Đà len lỏi Tử cung

 

* Hỏa Linh Dương nhẫn lâm vào

Có sinh con cũng liệt vào tật thương

 

* Rõ ràng số hiếm muộn màng

Hai sao Đà Kị ở làng Tử cung

 

* Hiếm hoi Phi gặp Thiên Hình

Mã Không Phụ Bật song sinh phải phòng

 

* Không Kiếp cung Tử khá phòng

Đẻ thường băng huyết con vòng tràng hoa

 

* Hổ Tang Không Kiếp tương gia

Sinh con yểu chết đã ba bốn lần

 

 

* Tử cung mà thấy Triệt Tuần

Tuy rằng trước dữ sau phần dễ sanh

 

* Thất Sát hãm ngộ Thiên Hình

Sinh con những giống lưu manh hoang đàng

 

* Cung Tử Âm, gặp Thái Âm

Con đầu nhi nữ khỏi tầm yểu vong

 

* Cung Tử Dương sao Nhật sinh

Con đầu nam tử mới lành được chăng

 

* Phụ Bật ba bốn sinh ra

Lộc Tồn gia sát may mà một hai

 

* Tử cung Thiên Mã phùng Không

Gặp sao Phụ Bật một vùng sinh đôi.

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 1

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 2

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 3

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 10

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!