Sunday , July 14 2024
Trang Chủ / 12 CUNG CHỨC / CUNG MỆNH – PHẦN 1
CUNG MỆNH - PHẦN 1 1

CUNG MỆNH – PHẦN 1

Trong Đẩu Số, dùng cung Mệnh để luận đoán mệnh cách của người đó là cao hay thấp, nó chủ về thực chất của vận thế. Nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục cao, thì khó gặp đại hạn và lưu niên quá xấu. Trái lại, nếu cung Mệnh trong tinh bàn hiển thị cách cục thấp, thì sẽ khó gặp đại hạn và lưu niên quá tốt, bất quá chỉ thuận lợi nhất thời mà thôi. Do đó có thể thấy sự quan trọng của cung Mệnh.
Cung Mệnh đối nhau với cung Thiên Di ở tứ chính, và tương hội với cung Quan với cung Tài ở tam phương hội cung. Cũng chính là nói, chúng có thể ảnh hưởng đến thực chất của vận trình, những tao ngộ như xuất ngoại, và mối quan hệ với người ở nơi xa hay người ngoại quốc, và các yếu tố như sự nghiệp phát triển có thuận lợi toại ý hay không (quan), tài phú có được như ý hay không, .v.v…
Do đó cung Mệnh trong tinh bàn Đẩu Số là then chốt chủ yếu để luận đoán. Xem xét tổ hợp các sao của cung Mệnh, hầu như đã có thể định được đại khái vận thế của một đời người.

 

Còn cung Thân, theo thuyết thông thường, là dùng để luận đoán sự phát triển Hậu thiên của người đó. Nếu cung Mệnh cát mà cung Thân cũng cát, đương nhiên cuộc đời nhiều thuận lợi toại ý. Nếu cung Mệnh cát nhưng cung Thân không cát, thì giống như khối ngọc đẹp, nhưng lúc điêu khắc đã xảy ra sai sót, do đó làm giảm đẹp. Nếu cung Mệnh không cát mà cung Thân cũng không cát, thì cũng giống như gỗ xấu không được điêu khắc, đời người đương nhiên giảm sắc, chỉ có thể khéo vận dụng đại hạn và lưu niên (nhân mệnh), lấy nỗ lực hậu thiên để bổ cứu.

 

Trường hợp Tử Vi đóng mệnh, đồng cung với nhiều hung sát tinh, trong khi cá tinh chỉ hội chiếu thì đây là tình trạng quân tử tại dã tiểu nhân tại vị (người quân tử đứng ngoài, tiểu nhân nằm bên trong) thì tính tình Tử Vi trở thành giả đạo đức ngoài mặt thiện mà trọng lòng gian trá. Ngụy quân tử còn đáng ngại hơn chân tiểu nhân.

Tử Vi nữ mạng đứng với Đào Hoa Tả Hữu hay Tham Lang Tả Hữu và Tang Môn, tính lang chạ. Kể cả giáp Tả Hữu cũng vậy, Phụ Bật giáp Tham Đế ư ? Chức dù tôn trọng dâm ô cũng là.

 

Thiên Cơ vào mệnh bản tính thiện lương thông tuệ thường có khuynh hướng ẩn dật lâm tuyền, hình dáng thân dài hơn chân. Thiên Cơ thuộc Mộc mình dài. Thiên Cơ gặp Xương Khúc thì mày xanh tóc tốt.

Thiên Cơ số nữ tâm chất đa biến, khác hẳn với nam mạng, bởi thế Cơ Âm mới đa tình, Cự Cơ dậu mới phá đãng, thêm Đào Hoa càng phúng túng.

Hình tính phú ghi: “Thiên Cơ vi bất trường bất đoản chi tư tình hoài hiếu thiện” nghĩa là sao Thiên Cơ hình dáng không cao không thấp, tâm địa hiếu thiện. Nhưng nếu Thiên Cơ đóng hãm địa vào nam mạng mà gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì cũng có những cử chỉ hành động thấp kém.

Như câu phú: “Thiên Cơ gia ác sát đồng cung, cẩu thâu thử thiết” Thiên Cơ ở trường hợp này dễ trở thành trộm đạo hoặc biển thủ lường gạt.

 

Thái dương thủ mệnh, hình tính phú viết: “Thái dương tướng mạo hùn tráng diện phương viên mãn, thông minh từ ái, bất hiệu thị phi” nghĩa là dung mạo của Thái Dương trông hùng tráng (nhiều nam tính) mặt vuông góc cạnh, thông minh tốt bụng, nhưng không nhìn ra được kẻ xấu người tốt rõ ràng.

Thái dương hãm địa thủ mệnh cũng có những nét đanh thép, nhưng không bảnh. Điểm đặc biệt của Thái Dương dù gặp hung sát hay không tinh thì tâm chất vẫn ngay thẳng chân thực. Nếu có hành động nào quấy bị coi như gian đạo đều vì bị động mà ra.

Sát tinh cùng Nguyệt hãm cung

Nam thì gian đạo, nữ dòng dâm bôn

Thái Dương chủ về quyền quý, cần gặp Thiên Hình. Thái Dương hãm địa sống thời loạn đất loạn hợp hơn thời bình, đất bình.

Nữ mệnh Thái Dương đắc hay hãm đều không kể là toàn hảo, đắc địa cũng vất vả mà hãm thường khắc chồng hay khắc cha.

Thái Dương hãm thủ mệnh nữ tâm tình hon loạn không nhẫn nại kiên trì như câu phú: “Thái Dương nữ hãm chủ tâm hoang”.

Thái Dương vào số nữ đắc địa hình vóc cứng cáp, hãm địa thì vẫn còn giữ được nét người nữ.

 

Vũ Khúc đóng mệnh tâm tính rắn giỏi, cương nghị quả quyết, hình dáng xương xương, tiếng nói vang vang mang ý vị sát khắc, cử chỉ nhanh nhẹ, phản ứng mau.

Vũ Khúc tướng tinh tính cương cường

Hãm cung nữ mệnh tổng bất tường

Vũ Khúc mà đi cùng Kiếp Sát hay Kình Dương là người nham hiểm. Nữ mệnh Vũ Khúc gặp Tứ sát xung phá trở bên cô khắc. Vũ Khúc đứng với Tham Lang tính nết khó chơi, ích kỷ.

 

Thiên Đồng thủ mệnh Hình tính phú viết: ”Thiên Đồng phì mãn mục tú thanh kỳ” nghĩa là Thiên Đồng khổ người đầy đặn, mặt thanh tú. Tính tốt nhưng hay thay đổi bản tâm ôn hòa chính trực, nhưng cũng dễ bị ảnh hưởng.

Bởi vậy Thiên Đồng thủ mệnh gặp Đào Riêu thường dễ bị dụ dỗ hoặc vì nghe người khác mà thay lòng đổi dạ.

Thiên Đồng đắc địa thông tuệ. Thiên Đồng Thái Âm đa tình ở Tý hay Ngọ đều ham sắc dục. Đồng Âm nam mạng dễ gặp tình ngoại hôn, nữ mạng lắm người yêu.

Thái Âm Thiên Đồng tọa mệnh cung

Phong lưu nhan sắc dâm dục tùng

 

Liêm Trinh đóng mệnh “Mi khoan khẩu khoát diện hoành, nhân bạo hiếu tranh” nghĩa là Liêm Trinh hình dáng mày rộng, mệng lớn mệnh góc cạnh, tính bạo ưa cạnh tranh.

“Liêm Trinh hảo diệu thân trường”. Nhãn lộ, khẩu lộ da thường vàng xanh. Tính ưa táo bạo tương tranh, khi dữ khi lành du đãng phấn hoa.

Liêm Trinh hãm bừa bãi phóng túng không lễ nghĩa. Đóng Quan lộc gặp Quyền Kị Tướng Quân có oai quyền.

Nữ mệnh có Liêm Trinh đắc địa thành ra con người trung trinh. Liêm Trinh vào nam hay nữ mạng đều sợ Hỏa Tinh Không Kiếp.

 

Thiên Phủ tọa Mệnh cung, Hình tính phú viết “Thiên Phủ thuần hòa chi thể, viên mãn, thanh kỳ”. Mình chắm, dáng sang, ngoài mặt nhu hòa nhưng trong lòng cương nghị (“Ngoại hòa nội cương”) làm việc hăng hái có chí phấn đấu mạnh.

Thiên Phủ hợp với Thanh Long Xương Khúc và Tả Hữu nhất là Lộc Tồn. Thiên Phủ ngán Không Kiếp Triệt Tuần: “Không Kiếp Triệt Tuần ở bên, Ấy là cô độc chẳng nên kể gì”.

Lộc Tồn Xương Khúc bên mình

Hoặc là Tả Hữu hiển vinh anh tài.

Triệt Tuần đứng ngán ngữ Thiên Phủ khiến cho vóc dáng trở thành dỏng cao chân dài hơn thân.

 

Thái Âm đóng Mệnh cung khuôn mặt tròn hoặc vuông mà đầy đặn, thân hình mặt lẳn ngoại giao văn tĩnh (vẻ ngoài nhã và an tĩnh) hay thẹn nhưng nội tâm động.

Nữ mạng Thái Âm đắc địa hay không nhan sắc ưa nhìn. Mạng Thái Âm khoái hưởng thụ, ít lý tưởng. Mạng Thái Âm hãm gặp nhiều hung sát tinh thì phiêu bạt.

Thái Âm đi với Lộc rất hợp. Vì hóa khí của Thái Âm là tài phú. Phú có câu: “Thái Âm Linh Hỏa đồng vị phản thành thập ác” nghĩa là Thái Âm đóng cùng Hỏa hay Linh tính nết không mấy tốt.

Hỏa Tinh xung phá Thái Âm giảo trá và hung bạo cố chấp. Linh Tinh xung phá Thái Âm lanh lợi nhưng độc địa. Hỏa minh Linh ám một lần nữa được chứng minh khi nó đi cùng Thái Âm.

Thái Âm gặp Đà La tính dục mạnh. Thái Âm miếu vượng được Thiên Mã tài vận luôn luôn hanh thông.

Thái Âm miếu Mã đứng chờ Thư hùng Mã ắt có cơ sang giàu.

Thái Âm thuận lợi với nữ mạng hơn nam mạng.

 

Tham Lang thủ mệnh Hình tính phú viết : “Tham Lang vi thiện ác chi tinh nhập miếu tất trường tủng, lạc hãm tất ngoan ngạo” (Tham Lang là sao vừa thiện ác tham bán, ở miếu vượng người cao lớn, vào hãm cung thành nhỏ bé.)

Tham Lang miếu vượng chi cung

Dáng người to lớn là dòng lược thao.

Tham Lang gặp các cát tinh có sự nghiệp vững vàng gặp hung tinh tính nết hư phù (đa hư thiểu thực). Tham Lang dễ rơi vào khunh hướng đam mê cờ bạc, rược chè bài bạc.

Tham Lang vào nữ mạng lòng yêu ghét thuờng cực đoan bởi vậy cổ nhân nói sao này là sao ghen tuông.

Tham Lang đi với Hóa Lộc ở nam mạng râu rậm. Thiên Lương hội Đào Hoa ở số nữ dâm đảng nếu gặp Triệt thì bớt hẳn. Mệnh không chính tinh mà cung Phu thấy Tham Lang dễ rơi vào phận làm lẽ.

Tham Lang đứng cùng Trường Sinh tuổi thọ cao: “Tham Lang gia cát tọa Trường Sinh, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ” (Tham Lang đứng cung cát tinh ở cung có Trường Sinh, tuổi thọ bằng ông Bành Tổ).

 

Cự Môn đóng Mệnh cung đắc địa, khổ người vuông vức, ở cung hãm nhỏ nhắn hơn. Tính đa nghi ưa dối trá.

Nữ mạng đắc hay hãm địa thì cũng không hợp lắm với Cự Môn vì các chất thị phi của sao này về mặt thuận hợp với lục thân (bố mẹ, anh em, chồng con).

Cự Môn làm việc lúc thế này, lúc thế khác, giao thiệp với người ban đầu tốt, càng về sau càng hoài nghi. Cự Môn khó hợp khó thân.

Cự hãm tứ mộ đa ngôn

Trong lòng nghi hoặc tính càng tối tăm

Mão Dậu Cự Cơ cũng hay

Tiền tài vinh hiển cũng tay hoang đàng

Gặp song Hao vào hàng quán thế

Tuổi Ất Tân buôn bán làm giàu.

 

Thiên Tướng theo hình tính phú ghi: “Tinh thần tướng mạo trì trọng”. Người Thiên Tướng thủ mệnh hơi chậm, người nặng, mặt đầy đặn hơi vuông. Ở hãm cung hoặc gặp Tuần Triệt thì lại gầy nhỏ hơn.

Theo sách Trung Quốc, sao này không có hãm cung. Sai! Thiên Tướng vào Mão Dậu hay Thìn Tuất phải xem là hãm nhàn mới đúng. Cho rằng Thiên Tướng chỉ ở chổ vượng hay ngược lại hay nhược mà thôi. Điều này còn chấp nhận được.

Câu phú: “Thiên Tướng thủ mệnh nhược lạc nhàn cung dã cát lợi” nghĩa là có sao Thiên Tướng thủ mệnh dù rơi vào nhàn cung cũng vẫn cát lợi. Rõ ràng ưu điểm của Thiên Tướng là con người cần mẫn phấn đấu dù chẳng nên công nghiệp lớn cũng nên thân vững chãi.

Thiên Tướng vào số nữ là người đàn bà quán xuyến đảm đang nhưng cuộc đời thường vất vả. Thiên Tướng hợp với Tả Hữu. Thiên Tướng kị gặp Linh Hỏa gây tai nạn thương tích. Thiên Tướng gặp Tuần Triệt dễ non yếu hoặc gian truân.

Thiên Tướng vào số nữ không nên có thêm Xương Khúc là hai sao lãng mạn, mâu thuẫn hẳn với bản chất của Thiên Tướng vốn mực thước thủ tín. Bị Xương Khúc dễ rơi vào tình cảnh không ba năm dại một giờ.

Thiên Tướng vào cung Quan mà gặp Tuần Triệt dễ gặp tai tiếng với chức vị bị cách chức, nếu không cũng lụi đụi quan trường.

Cung Quan Tướng đóng xem qua

Nếu gặp Tuần Triệt khó mà dạng danh.

Thiên Tướng đứng cùng hay hội ngộ Văn Khúc, Hoa Cái, Đào Hoa, Mộc Dục đa dâm.

Tướng phùng Khúc Cái Mộc Đào

Vẫn là phúc trọng tính sao đa tình. (số nữ)

 

Thiên Lương qua hình tính phú: Thiên Lương ẩn trọng, ngọc khiết băng thanh, nghĩa là Thiên Lương đắc địa nam mạng tính cẩn thận kín đáo, nữ mạng đắc địa trinh thục. Thiên Lương da trắng trang nhã. Thuần hòa nhưng cũng quyết liệt.

Thiên Lương hãm thì tính phiêu lãng với vẻ ngoài đôn hậu. Nữ mạng Thiên Lương hãm gian dâm.

Lương hãm ngộ sát ưu phiền

Nam đa lận đận nữ duyên nhỡ nhàng

Lương phùng hao sát Tỵ cung

Ấy là khó tránh khỏi vòng đao thương

Cung Tỵ Hợi đứng cùng Thiên Mã

Chí đổi thay ấy gã phiêu linh

Còn như nữ mệnh cho rành

Cách này thấy rõ dâm tình hạ lưu.

 

Thất Sát Hình tính phú viết: “Mục đại, hung lang tính cấp” nghĩa là mắt lớn, dữ dội và nóng nảy. Đắc địa tánh dũng mãnh, hãm thành hung bạo. Đắc địa có mưu cơ, hãm thành hồ đồ.

Thất Sát vượng nhược tảo niên định lịch tảo gian tân (Thất Sát miếu hay hãm thì lúc trẻ cũng phải gian tân). Đó là cái nghiệp của Thất Sát. Đắc hãm chỉ khác nhau ở lúc thành công thôi.

Thất Sát miếu địa gặp Hình

Ấy là võ nghiệp nổi danh tướng tài

Sát Kình Hỏa vào phương hãm địa

Số nghèo hèn đồ tể ra chi.

Thất Sát nữ mệnh, đắc địa tháo vát, hãm địa tham lang và vô năng.

Phá Quân âm thủy kể ra

Lưng dày mình thấp lại là mi thưa

Tính cương chẳng có ai ưa

Ra lòng bạc ác chẳng chừa được đâu.

Trên đây là những câu diễn nôm từ Hình tính phú: “Phá Quân bất nhân, bối trọng mi khoan, gian trá hiếu hành kinh hiểm”.

 

Phá Quân không xấu người xấu nết đến vậy. Vấn đề còn tùy vào hãm hay đắc địa nữa. Nhưng đắc hay hãm thì Phá Quân cũng là con người khó hiểu và gan góc.

Phá Quân nếu đi với Kình Dương Hao tinh, hay Linh Hỏa đóng Quan lộc cuộc đời lận đận bôn ba, chẳng những không nên danh phận gì mà còn túng quẫn.

Phá Quân Thìn Tuất gặp Tuần Khoa hợp cách. Phá Quân ở Sửu Mùi gặp Lộc Hình có uy quyền. Phá Quân hãm địa nam hay nữ đều hiểm độc

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 2

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 3

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 4

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 11

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!