Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / CHỦ TINH TRỌNG BÁCH QUAN TRIỀU CỦNG
CHỦ TINH TRỌNG BÁCH QUAN TRIỀU CỦNG 1
phủ tướng triều viên

CHỦ TINH TRỌNG BÁCH QUAN TRIỀU CỦNG

Thái Vi Thiên Phủ, toàn phụ tá chi vinh.
(Thái Vi Thiên Phủ đều dựa vào sự vẻ vang của các sao phụ tá)

Câu phú này nói sao chủ (chủ tinh) Nam Bắc cực đều cần có “bách quan triều củng” (trăm quan chầu về). Thái Vi tức là Tử Vi, là chủ tinh Bắc Đẩu; Thiên Phủ là chủ Tinh Nam Cực.

 
Theo Trung Châu phái, ngoài Tử Vi, Thiên Phủ, người sinh ban ngày còn lấy Thái |Dương làm chủ tinh, người sinh ban đêm cũng lấy Thái Âm làm chủ tinh. Xác định ngày và đêm là lấy hai giờ Dần, Thân làm ranh giới, từ giờ dần đến giờ Mùi là ngày, từ giờ Thân đến giờ Sửu là đêm.

 
Đồng thời, Thái Dương và Thái Âm là chủ tinh chỉ phân ngày đêm chứ không kể nam nữ. Người ta thường truyền với nhau rằng chỉ mệnh nam mới có thể lấy Thái Dương làm chủ tinh, như thế là không đúng.

 
Nói “Toàn y phụ tá chi vinh” tức là nói “bách quan chiều củng” ( xem hình 70). Gọi là “Bách quan” thì Tử Vi trọng nhất hai sao Thiên Phủ, Thiên Tướng triều củng, trường hợp này được gọi là “Phủ Tướng Triều Viên” (xem hình 2). Viên ở đây tức là Đế viên (thành của vua).

phủ tướng triều viên

 

Các chủ tinh còn lại như Thiên Phủ, Thái Âm, Thái Dương, thì lấy “Bát cát” triều củng là cát. Bát cát lại chia ra hai nhóm là “phụ diệu” và “tá diệu. Phụ diệu chỉ Khôi, Việt, Phụ, Bật. Tá diệu chỉ Khôi, Việt, Phụ, Bật. Tá diệu chỉ Xương, Khúc, Lộc, Mã. Còn về sự khác nhau giữa phụ diệu và tá diệu thì nói một cách khái quát là phụ diệu thì dùng sức bên ngoài là chủ, còn tá diệu thì dùng sức của bản thân là chủ.

 
“Toàn Tập” sửa câu này thành ra “toàn y Phụ Bật chi vinh” là chỉ nói đến Tả Phụ, Hữu Bật, không giống như “Sao bản” gọi là Phụ Tá, hàm nghĩa rộng hơn. (Toàn thư không có câu này).

 
Ngoài Phụ Tá ra còn có Tam Thai Bát Tọa, Ân Quang Thiên Quý triều củng.

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 6

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 7

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 8

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 12

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!