Thursday , July 18 2024
Trang Chủ / VÒNG THÁI TUẾ / BÌNH GIẢI SAO TRỰC PHÙ
trực phù
trực phù

BÌNH GIẢI SAO TRỰC PHÙ

Vòng Thái Tuế của Trung Quốc không có hai sao Tử Phù và Trực Phù.

 

Theo các sách Việt thì Tử Phù và Trực Phù đều thuộc Hỏa, tính chất tối tăm buồn bã gây rắc rối cho công việc, gây tang thương cho quan hệ giữa người với người.

 

Qua kinh nghiệm không thấy được ảnh hưởng rõ rệt của hai sao này. Chúng đáng kể như một nhược điểm của khoa Tử Vi, hoặc vì tam sao thất bản mà thành ra thiếu sót.

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 1

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 2

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 3

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SÁT LÂM TUYỆT ĐỊA CHỦ YỂU MỆNH 10

SÁT LÂM TUYỆT ĐỊA CHỦ YỂU MỆNH

Sát lâm tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi. (Sát lâm tuyệt địa, tuổi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!