Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / VÒNG BÁC SĨ / BÌNH GIẢI SAO LỰC SĨ
lực sỹ
lực sỹ

BÌNH GIẢI SAO LỰC SĨ

Hành Mc

Thuộc tam hợp Lực Sĩ, Tấu Thư, Đại Hao, cụ thể:

Là trợ tinh, kết hợp với hung tinh thì gia tăng phần hung ác, kết hợp với các tinh thì gia tăng sự tốt đẹp (VVT)

 

Kình Dương Lực Sĩ đồng cung thì khoẻ mạnh địch được muôn người, tài giỏi lập nên công trạng nhưng không được phong thưởng xứng đáng như Lý Quảng:

Kình Dương phùng Lực Sĩ, Lý Quảng nan phong hầu (9, TTL)

Lý Quảng công chẳng được phong, Kình Dương Lực Sĩ tương phùng Mệnh Thân

 

Quyền Lực đã ân lòng nâng đỡ, Lộc lâm nhờ của vợ làm giầu (có quyền lực thì được giúp đỡ, có Lộc thì vợ giầu và nhờ đó làm giầu thêm) (B113)

Trường Sinh, Lực Sĩ nói ngoan,

Phủ phùng Thiên Mã luận bàn thấp cao

 

Lực Sĩ chủ quyền lực đóng vào sinh niên mệnh cung tác dụng khác hẳn. Tỉ dụ sinh năm Ngọ mà Mệnh lập tại Ngọ cung gặp Lực Sĩ. Không phải cứ có Lực Sĩ là có quyền. Lực Sĩ là một tạp diệu nó chỉ phụ giúp cho những sao trên cấp để mà thể hiện tính chất.

 

Lực Sỹ cũng giống bác sỹ, điểm tốt của lực sỹ, đứng một mình không phát lộ ra được, như là nông nhàn sau lưng núi, có tài không có chỗ dùng đến tài, cũng không biết mình có tài, cũng không có nhu cầu sử dụng đến. Như là cây to giữa rừng còn xa loài người, cần được khai quật

 

Như Vũ Khúc Hóa Lộc, Hóa Quyền mà được thêm Lực Sĩ là chứng triệu nắm quyền tài chánh.

Như Thiên Cơ Thiên Lương mà đứng bên Lực Sĩ là chứng triệu nắm quyền về kế hoạch.

 

Lực Sĩ bởi vậy cần đi bên Hóa Quyền mới thành Quyền. Nếu Hóa Quyền ấy phụ giúp cho Phá Quân, Thái Dương, Tham Lang, Vũ Khúc càng tốt lắm.

 

Lưu niên Lực Sĩ cũng cần lưu niên Hóa Quyền, nếu lưu niên Lực Sĩ lại đứng đối xung với Lực Sĩ cố định thêm sao Hóa Quyền sức mạnh tăng hơn.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!