Tuesday , May 21 2024
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / VŨ KHÚC THIÊN TƯỚNG
vũ khúc thiên tướng
vũ khúc thiên tướng

VŨ KHÚC THIÊN TƯỚNG

Luận sang cách Vũ Khúc Thiên Tướng.Thân với Dần là hai nơi Thiên Mã trú đóng. Vũ Khúc Thiên Tướng ham hoạt động ít chịu nhàn tản, nhiều sáng tạo lực rất sung sức để san bằng khó khăn. Xa quê hương bản quán dễ phát triển với đầu óc kinh doanh tài giỏi.

Vũ Tướng Lộc Mã giao trì phát tài ư viễn quận

Vũ Tướng Lộc Mã an bài

Buôn xa hoạch phát mấy người dám đương

 

Vũ Khúc Thiên Tướng lại thường lận đận công danh khó mà theo đuổi chức cao bổng hậu. Phải tránh không gặp Tuần Triệt thì Thiên Tướng với Thiên Mã mới không bị bẻ gãy khả năng phấn đấu.

 

Vũ Tướng có đối cung là Phá Quân vì vậy cũng ảnh hưởng tinh hệ. Giả sử có sát tinh đồng cung với Vũ Tướng hoặc Phá Quân, ví như Kình Đà thì tính chủ quan mạnh, sẽ ít hoà theo và nghe theo người khác hơn, chỉ còn vẻ hoà đồng bề ngoài nhưng trong nội tâm thì đấu tranh kịch liệt. Nếu có vui vẻ phục vụ cũng là do nội tâm dục vọng thống trị tăng cao. Đây là điểm quan trọng để luận đoán.

 

Nếu không có sao sát kị thì Vũ Tướng rất ưa hội hợp Xương Khúc, có thể làm việc trong chính giới hoặc giới kinh tài. Gặp sát tinh thì thông minh, tay nghề khéo. Kị gặp Kình Dương, nếu gặp Thiên Hình Hoá Kỵ thì dễ tranh chấp kiện tụng.

 

Nữ mệnh Vũ Tướng dễ có chồng ngoại tình hoặc yếu sinh lý. Đây là điều cần chú ý.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 4

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 5

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 6

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!