Saturday , June 8 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / THIÊN TƯỚNG TẠI SỬU MÙI
thiên tướng sửu mùi
thiên tướng sửu mùi

THIÊN TƯỚNG TẠI SỬU MÙI

Thiên Tướng tại Sửu Mùi, đối cung là Tử Phá, cung tài bạch có Thiên Phủ hội chiếu.

 

So sánh hai cung, cung Sửu hội hợp Thiên Phủ vượng, cung Mùi hợp Thiên Phủ bình cung, nên an mệnh tại Sửu tốt hơn. Có tính độc lập cầu tiến hơn, nói sự nghiệp có phát triển lớn hơn, có thể giành vị trí cao trong xã hội.

 

Thiên Tướng ưa Xương Khúc Tả Hữu đồng cung hội chiếu, có thể làm bất cứ nghề nào nhưng đều có ít khí chất văn nghệ.

 

Thiên Tướng không ưa sát tinh, gặp Không Kiếp Hình Hư thì chủ về hình khắc thị phi, nặng thì mang bệnh, nếu theo ngành công nghệ hoặc thủ công thì có thể lập nghiệp

 

Nếu cát tinh và sát tinh cung đến thì không nên kinh doanh làm ăn, sẽ phải có nhiều trở ngại, cũng có thể làm công chức, công tác văn hoá giáo dục, thích hợp đảm nhiệm tham mưu cố vấn.

 

Thiên Tướng Sửu Mùi, bên cạnh sẽ có Đồng Lương. Nếu bên cạnh có Cự Môn với Lộc Tồn, Hoá Lộc tạo thành cách Tài ấm giáp ấn, một đời hưởng thụ, không gặp sóng gió trắc trở, sự nghiệp tiền bạc đều thăng tiến.

 

Tài ấm giáp ấn lấy Thiên Lương làm ấm tinh, Thiên Tướng làm ấn tinh, Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc làm tài. Nhưng Lộc Tồn không bằng Hoá Lộc, nếu cung kế cận có Lộc Tồn, thì Thiên Tướng đồng bộ với Kình Đà, giảm cát tường.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 4

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 5

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 9

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!