Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU
thiên tướng mão dậu
thiên tướng mão dậu

THIÊN TƯỚNG TẠI MÃO DẬU

Thiên Tướng Mão Dậu, đối cung là Liêm Phá. Thiên Tướng ở cung hãm, hội hợp Thiên Phủ Tài Bạch chỉ là bình cung, cho nên không bằng Sửu Mùi, chủ về quá bảo thủ, cẩn thận mà còn nhiều lo nghĩ.

 

Tinh hệ dạng này, mệnh cung ưa gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc, hội Liêm Trinh Hoá Lộc thì tăng cường năng lực quản lý tài chính của Thiên Tướng, nếu gặp Phá Quân Hoá Lộc thì tăng cường năng lực khai sáng của Thiên Tướng. Đều có thể trợ giúp sự nghiệp phát triển. Thiên Tướng là sao phò tá, nên tuy có phát triển không nên đảm trách công việc một mình.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 4

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 5

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 9

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!