Saturday , June 8 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / THIÊN LƯƠNG SỬU MÙI
thiên lương sửu mùi
thiên lương sửu mùi

THIÊN LƯƠNG SỬU MÙI

Thiên Lương Sửu Mùi, đối cung Thiên Cơ, còn có Nhật Nguyệt hội hợp, vì vậy Thiên Lương tại Sửu tốt hơn tại Mùi, địa vị xã hội cao, nhưng cũng không nên gặp các sao sát kị, đồng bộ thủ chiếu, thương vô cớ gây chuyện thi phí, oán hận và ngầm tổn hại.

 

Thiên Lương tại Mùi, Nhật Nguyệt đều lạc hãm, gọi là Nhật Nguyệt vô quang, tuy gặp Khoa Lộc Quyền và cát tinh, nhưng địa vị không bằng người mệnh Sửu. Gặp thêm sát kị hình cũng không thể xuất đầu lộ diện, hoặc phê bình chỉ trích người quá mức, khó tránh thị phi và ngầm bị tổn hại, lại hao phí tâm lực để giải quyết.

 

Thiên Lương an mệnh tại Sửu, gặp Xương Khúc Khôi Việt Tả Hữu có thể làm công tác tư pháp, kiểm toán, giám sát. An mệnh tài Mùi nên làm công tác văn hoá giáo dục xã hội.

 

Thiên Lương có Kình Dương Thiên Hình, có thể thành bác sĩ.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 8

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 9

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 10

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!