Thursday , June 13 2024
Trang Chủ / CÁC SAO ĐƠN KHÁC / THIÊN KHỐC THIÊN HƯ
thiên khốc thiên hư
thiên khốc thiên hư

THIÊN KHỐC THIÊN HƯ

Thiên Khốc thuộc dương kim, chủ về hình khắc, buồn đau. Thiên Hư thuộc âm thổ, chủ về lo nghĩ, trống rỗng.

 

Thiên Khốc Thiên Hư là hai cặp đối tinh (đi cặp), đứng đồng cung ở Tí Ngọ, còn ở các cung khác thì theo giáp, hiệp.

 

Có câu phú: Tí Ngọ Khốc Hư tịnh thủ nhất thế xưng hùng nghĩa là Mệnh ở Tí hay Ngọ có Khốc Hư anh hùng xuất thế. Khốc Hư Tí Ngọ cần gặp Hóa Quyền mới khả dĩ xuất thế xưng hùng. Khốc Hư Tí Ngọ lời nói đanh thép có uy, chí phấn đấu cao, nhưng lúc trẻ thăng trầm bôn ba. Cho nên mới thêm câu: Khốc Hư Tí Ngọ tiền bần hậu phú.

 

Khốc Hư ưa đứng với các hung tinh như Phá Quân, Thất Sát. Khốc Hư gặp Thiên Hình vào võ cách hợp, thêm Thiên Mã càng hay như vậy là Khốc Hư Dần Tuất hoặc Thân Thìn. Khốc Hư Thiên Hình vào các cung phấn đấu mới kẻ (Mệnh, Thiên Di, Điền Tài, Nô Bộc).

 

Khốc Hư gặp Lộc Tồn Hóa Lộc làm giàu mau (khác với chữ hư theo cái nghĩa hư hao). Khốc Hư Dần Thân được sao Đà La làm chính trị gan góc và có tài.

 

Khốc Hư rất kị gặp sao Thiên Cơ đưa con người tới căn bệnh khó chữa (Khốc Hư Tý Ngọ gặp Thiên Cơ), ở Mệnh còn nặng hơn ở Tật Ách. Khốc Hư gặp Khoa Quyền thường nổi danh trong lĩnh vực mình theo đuổi. Khốc Hư vào cung Tử Tức khó về đường con cái.

 

Khốc Hư lại gặp Dưỡng thần

Sinh nhiều nuôi ít gian truân xiết nào

 

Dưới đây là những câu phú về hai sao Khốc Hư:

 

Nữ Mệnh Thiên Khốc Thiên Hư táo bạo (tùy vào Khốc Hư miếu hãm, và chủ tinh nữ mệnh có sức tranh đâu không, ví như Thiếu Âm, Phá Quân, Thất Sát, Vũ Khúc. Gặp Thiên Đồng cũng là hư không).

 

Khốc Khách Kiếp Phù mạc ngộ Cự Kình chung thân đa lệ

(Mệnh có Kiếp Sát, Bệnh Phù, Thiên Khốc, Điếu Khách lại gặp Cự Môn, Kình Dương hội tụ suốt đời phiền muộn vì những tang thương)

 

Khốc Hư phùng Tang Hỏa phối cung, phu cung lưỡng mục bất minh

(Trong cung phu thê có Khốc Hư gặp Tang Môn Hỏa Tinh, vợ chồng có tật nguyền nơi mắt)

 

Khốc Hư cư Tí Ngọ vì

Quan cung ra dấy thiếng thì gần xa

 

Khốc Kình Hình Hổ tử cung

Tới già chưa thấy tay bồng con thơ

Thiên Khốc, Kình Dương, Thiên Hình, Bạch Hổ vào cung tử tức thì không sinh nở được.

 

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành

Hại người hại của dễ sinh lo lường

 

Khốc Hư gặp Cơ chẳng màng

Bệnh kia hãy phải lo toan lấy mình

 

Đẹp thay Tả Hữu một phường

Khốc Hư quanh mắt thường thường tròn thâm

(Người có Khốc Hư ở Mệnh thường thấy túi mắt rất rõ)

 

Đẩu gặp Tồn khá tiền tài

Khốc Hư lạc hãm miệt mài gian truân

 

Khốc Hư Tí Ngọ đồng bài

Tiền bần hậu phú chớ sai lẽ bàn

 

Phá Quân duyên nợ ít toàn

Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang

 

Đồng Nguyệt Tí gái hoa dung

Gặp Tang Riêu Khốc khóc chồng có phen

(Nữ Mệnh Đồng Âm tại Tí nhan sắc, nhưng bị Tang Riêu Khốc thì duyên tình dở dang)

 

Kình Dương mà gặp Thiên Hư

Hữu sinh vô dưỡng âu lo một đời

(Khốc Hư với Kình Dương ở cung Tử tức)

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 12

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!