Sunday , April 21 2024
Trang Chủ / BẮC ĐẨU TINH / THIÊN CƠ – THIÊN LƯƠNG
thiên cơ thiên lương

THIÊN CƠ – THIÊN LƯƠNG

Thiên Cơ bên cạnh Thiên Lương, cổ nhân gọi bằng cách “Cơ Lương gia hội”.

 

Cơ Lương Xương Khúc văn thanh hiển, vũ trung lương

Cơ Lương giao hội thiện đàm binh

Thiên Cơ cánh phùng Thiên Lương tất hữu cao nghệ tùy thân.

Thiên Cơ Thiên Lương đồng tại Thìn Tuất thủ Mệnh, gia cát diệu, phú quí từ tường nhược ngộ Kình Đà, Không Kiếp thiên nghi tăng đạo.

 

Câu 1 tức là Cơ Lương Xương Khúc thì giỏi cả văn, giỏi cả luận đàm việc binh, lại là người trung hậu

Câu 2 tức là chỉ có Cơ Lương thì hợp với luận đàm việc binh cơ

Câu 3 Cơ Lương gặp nhau tất cả tài nghệ đặc biệt

Câu 4 là Cơ Lương tại Thìn Tuất thủ Mệnh, gặp Kình Đà Không Kiếp dễ theo tăng đạo.

 

Cách Cơ Lương nhiều biến thái như thế đấy, có thể viết lý thuyết ra binh lược, có thể đạt một nghề nghiệp ở mức cao, có thể phú quí, có thể thành người tu hành.

 

Tại Thìn Tuất, gọi là Thiên La Địa Võng, tính linh động của Thiên Cơ bị ảnh hưởng, do đó chỉ có thể phát huy năng lực phân tích, chủ về người giỏi suy nghĩ, khảo cứu, rất nhiều kỹ sư bác sĩ có mệnh cục này. Có thể thấy là mệnh cục không tệ, có học vấn chuyên môn.

 

Thiên Cơ Thiên Lương khác với Thiên Cơ Thái Âm. Cơ Lương chủ về thích biện luận, khéo sao khiến, thiên nặng về ngoại tài (tài ứng biến bên ngoài), khác với Cơ Am thiên về nội tài (tài xử lý công việc). Đó là nói về tài thôi. Về thành đạt thì có thuyết nói do ảnh hưởng của Thiên Lương nên dù các sao này có giao hội cũng phú quý cũng không lưỡng toàn, hoặc giàu mà không hưởng lâu, hoặc giàu chỉ là hư danh. Tính không được hưởng lâu tức là không có khả năng để tài sản sinh sôi nảy nở.

 

Cơ Lương rất cát nếu gặp Tả Hữu Xương Khúc, khiến cho tài năng đủ vận dụng, thành nhân vật có địa vị trong xã hội. Cơ Lương tại Thìn tốt Tuất, cách cục cũng cao hơn rất nhiều.

 

Nữ mệnh rất ngại Thiên Cơ Hoá Kỵ, Cự Môn Hoá Kỵ hoặc Thái Âm Hoá kỵ, nếu thêm Không Kiếp và các sao hình sát thì “lục hình khắc” chồng con càng nặng. Tuy sống thọ nhưng đời người khó tránh cô độc, nên kết hôn muộn, cũng nên có con muộn.

 

Đại hạy hay tiểu hạn gặp Cơ Lương đều phải trải qua phiền phức, bất hoà, tranh chấp mới có thay đổi để thành tựu. Nếu nhiều sao sát kị trùng phùng, dù tình hình thay đổi cũng không như ý.

 

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT 11

HỎA ĐÀ GẶP KIẾP SÁT, TAI SÁT

Hỏa Đà y niên hạn vi cư ký, Kiếp Sát Tai Sát tận thành ương. …

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ 12

DƯƠNG LINH GẶP BỆNH PHÙ, QUAN PHÙ

Dương Linh bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù, Quan Phù giai tác họa. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!