Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / CÁC SAO ĐƠN KHÁC / THAI PHỤ PHONG CÁO
thai phụ phong cáo
thai phụ phong cáo

THAI PHỤ PHONG CÁO

Thai Phụ Phong Cáo có tác dụng vào mệnh số giống như Tả Phụ, Hữu Bật. Có Tả Hữu còn thêm Thai Phong càng đắc lực.

 

Phong Cáo chủ về vật chất, được phong tặng, Thai Phụ chủ về danh vọng. Thai Cao ưa các sao văn hội hợp, lợi về thi cử, cạnh tranh.

 

Ở cung Quan, chủ về vinh dự, ở cung Tài, chủ về nhờ có vinh dự mà được tièn của (nhờ thương hiệu mà làm ăn phát đạt)

 

Thai Phụ cũng hợp cả với Tử Vi, Thái Dương Thiên Lương.Thai Phụ gặp các sao thuộc phú cách thì đỡ giàu bẩn (tức là giàu mà không keo xỉ). Những người giàu có mà cốt cách sẵn sàng tỏ ra ta là đại nhân, đại lượng, hào phú chính là Thai Phụ.

 

Thai Phụ Phong  Cáo đi với các đào hoa tinh tạo ảnh hưởng làm dáng làm điệu. Chỉ đi với đào hoa tinh mới kể.

 

Sách Phi Tinh Đẩu Số viết: Thai Phụ thuộc dương thổ là sao đài các, Phong Cáo thuộc âm thổ là sao hư trương Hai sao này tuyệt đối phải dựa vào những sao khác, đứng chơ vơ là hết tồn tại.

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 1

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 2

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 3

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 10

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!