Tuesday , February 20 2024
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

SƠN HẠ HỎA – BÍNH THÂN ĐINH DẬU

bính thân đinh dậu sơn hạ hoả

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Bính Thân Đinh Dậu. Thân là cửa của đất, Dậu là cổng của mặt trời lặn. Ánh dương quang đến chỗ này thì ẩn tàng nên gọi bằng Sơn Hạ Hỏa”.   Bính Thân Đinh Dậu, khí tắt hình tàng như mặt …

Xem Thêm
error: Content is protected !!