Sunday , April 21 2024
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

THIÊN THƯỢNG HỎA – MẬU NGỌ KỶ MÙI

mậu ngọ kỷ mùi thiên thượng hoả

Bác Vật Vựng Biên Nghệ Thuật Điển ghi: “Mậu Ngọ Kỷ Mùi, Ngọ là nơi Hỏa Vượng, Mộc ở trong chi Mùi lại sinh Hỏa. Hỏa khi bung lên gặp đất sinh nên gọi bằng “Thiên Thượng Hỏa”.   Thiên Thượng Hỏa là lửa trên trời. Mậu Ngọ là mặt …

Xem Thêm
error: Content is protected !!