Sunday , February 5 2023
Trang Chủ / - các bài viết

- các bài viết

HOÁ KỴ – VĂN KHÚC

hoá kỵ văn khúc

Khúc Kị ưa ngôn quá kỳ thực, vận hạn vào Khúc Kị bị gạt gẫm bởi những lời hứa hảo, những kế hoạch ba hoa.   Khúc Kị đóng cung Phúc đức thường vì thị tài mà thất bại. Cự Môn gặp Khúc Kị thì đôi khi lại vì tai …

Xem Thêm
error: Content is protected !!