Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / NAM ĐẨU TINH / THẤT SÁT TẠI THÌN TUẤT
thất sát thìn tuất
thất sát thìn tuất

THẤT SÁT TẠI THÌN TUẤT

Thất Sát Thìn Tuất là nhập Thiên La Địa Võng. Đối cung là các sao nhu mì như Liêm Phủ, không thể giúp Thất Sát thoát La Võng. Thất Sát phải một mình gắng gượng. kết cấu này khiến mệnh tạo phải qua gian khổ, lấy phấu đấu làm mục tiêu, sóng gió trùng trùng nhưng vẫn có hy vọng thành tựu.

 

Tuy sáng lập trong gian khổ, nhưng không bao giờ hài lòng với thành tựu của mình, không ngừng theo đuổi lý tưởng, càng lúc cang cao, kế hoạch ngày càng nhiều, suốt đời không được thảnh thơi

 

Thất Sát Thìn Tuất không sợ Liêm Kỵ ở đối cung. Tham Lang Hoá Kỵ ở cung Tài Bạch gặp sát tinh, thường thiếu thốn tiền bạc, thu nhập cũng không như ý. Nhưng cũng là vì lý tưởng quá cao, sự nghiệp mở rộng quá đáng chứ chẳng phải bần hàn.

 

Tham Lang Hoá Kỵ gặp Phá Quân Hoá Lộc ở cung sự nghiệp, một đời thích khai sáng, không chịu thủ thành.

 

Tham Lang Hoá Lộc cung Tài Bạch, không gặp sát tinh thì cuộc đời luôn dễ có tiền, nhưng không tích tụ được. Gặp sát tình tiêu xài xa hoa, thích tiệc tùng vui chơi, giao du bạn bè không tiết chế.

 

Nữ mệnh Thất Sát nhập miếu, có nhiều cát tinh thì tốt, nhưng chí hướng hơn chồng. Nếu ở Hãm địa, gặp Hoá kỵ và nhiều hung tinh thì dễ cô độc, hoặc tai nạn bệnh tật.

 

Thất Sát tới hạn nêu có các sao tốt thì chủ sự nghiệp có cơ hội biến chuyển tốt, thăng chức, tăng lương. Nếu gặp hung mà được cát hoá, bất kể Khoa Lộc Quyền thì đều trước nguy sau an. Nếu lạc hãm gặp Không Kiép Thiên Hình thì có thể nguy tính mạng.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 1

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 4

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 8

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 12

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!