Thursday , July 18 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / QUAN ĐIỂM NHẦM LẪN VỀ SAO KHÔNG
thiên không địa không
thiên không địa không

QUAN ĐIỂM NHẦM LẪN VỀ SAO KHÔNG

Không Vong định yếu đắc dụng, Thiên Không tối vi khẩn yếu.
(Không Vong chắc chắn phải đắc dụng, Thiên Không là quan trọng nhất)

 
Sao Không trong Đẩu Số gồm Tuần Không, Tiệt Không,Thiên Không, Địa Không. Trong đó Tuần Không và Tiệt Không đều xuất hiện thành đôi, Địa Không và Địa Kiếp là một cặp sao đôi, duy chỉ có Thiên Không là không có đôi.

 
Theo sự truyền thụ của Trung Châu học phái, thì trong các sao Không, cặp sao Địa Không, Địa Kiếp là quan trọng nhất, ngoài ra là Thiên Không. Trong đó câu phú nói rằng: “Thiên Không là quan trọng nhất” thật ra là không chính xác, rất có thể là do sau khi Đẩu Số truyền bá ra giang hồ, người trong giang hồ đã nhầm lẫn khi cho rằng Thiên Không, Địa kiếp là một cặp sao đôi, nên mới có thuyết ấy.

 
Thật ra về quan niệm “Không Vong định yếu đắc dụng” (Không Vong chắc chắn phải đắ dụng) thật sự là có vấn đề. Lời chú giải nói rằng: “Giả sử như thân mệnh cung, duy Kim không tắc minh, Hỏa không tắc phát, nhị hạn phùng chi phản vi phúc luận; nhược Thủy không tắc phiếm, Mộc không tắc chiết, Thổ không tắc hãm, vi họa hĩ” (Nếu như cung thân, cung mệnh, Kim rỗng thì kêu, Hỏa trống thì phát, nếu hai hạn gặp trường hợp này thì trái lại phải coi là phúc; còn hư Thủy trống thì tràn lan, Mộc thì gãy, Thổ rỗng thì suy sụp, đây lại là họa), nói như thế đúng là căn cứ vào cách nói của các nhà Tử Bình, do đó lời chú này chắc chắn là do các nhà thuật số đời Thanh thêm vào. Hơn nữa đã nói rằng cung thân, cung mệnh như thế như thế, sau đó lại nói “nhị hạn phùng chi” thành ra mâu thuẫn. Vậy thì Không Vong “định yếu đắc dụng” (chắc chắn phải đắc dụng) ở đây là gặp cung thân cung mệnh, hay là gặp cung mệnh của tiểu hạn, đại hạn? Hiển nhiên phần chú giải câu chú giải của câu phú không rõ ràng.

 
Nếu theo Trung Châu học phái thì chỉ có chủ tinh (Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương của người sinh ban ngày, Thái Âm của người sinh ban đêm) là không nên gặp Không, Tài tinh cũng không nên gặp Không, Thiên Mã càng không nên gặp Không. Các sao Không nếu giao hội trùng trùng, thì tính chất của nhóm sao sẽ biến đổi. Đồng thời Trung Châu phái cũng không có quan điểm “Thiên Không tối vi khẩn yếu” (Thiên Không là quan trọng nhất)

 
“Bát Hỷ Lâu sao bản” cũng có câu này, chỉ không có lời chú giải mà thôi. Như thế chứng cứ có thể do các nhà Đẩu Số cuối Minh đầu Thanh sai lầm và lưu truyền.

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 5

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 6

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 7

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 10

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!