Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / PHIẾM THUỶ ĐÀO HOA CŨNG CHỦ VỀ NGHỆ THUẬT
phiếm thuỷ đào hoa
phiếm thuỷ đào hoa

PHIẾM THUỶ ĐÀO HOA CŨNG CHỦ VỀ NGHỆ THUẬT

Tham cư Hợi Tý, danh vi Phiếm Thủy Đào Hoa.
(Tham Lang cư Hợi Tý, có tên là Phiếm Thủy Đào Hoa tức hoa đào trôi theo nước).

 

Phiếm Thủy Đào Hoa là một cách cục nổi tiếng trong Đẩu Số. Cơ cấu của nó phải cùng cung với Dương, Đà mới đúng, nếu không có Dương, Đà, thì chỉ là “Tham cư Hợi Tý”, không thể coi là Phiếm Thủy Đào Hoa được. Thậm chí chỉ có Dương Đà hội chiếu cũng không phải. Do đó khi xá định  cách cục này phải cẩn thận để ý, không thể coi như nhau được.

 

Nếu Tham Lang cư Tý, cung đối ắt phải là Tử Vi độc tọa. Cung Tý chỉ có thể có Kình Dương, không thể có Đà La được, hơn nữa, can của năm ắt phải là Nhâm. Do đó cung phúc đức vừa có Vũ Khúc Hóa Kỵ, mà sao này vừa còn hội chiếu ở cung phu thê và cung tài bạch.

 

“Liêm Trinh Thiên Phủ” của cung phu thê không hạp Vũ Khúc Hóa Kỵ: “Phá Quân đọc tọa” của cung tài bạch cũng không hạp Vũ Khúc Hóa Kỵ. Vì thế toàn bộ cách cục hiện rõ khuyết điểm nghiêm trọng (xem hình 58).

 

Nếu Tham Lang sư Hợi, thì đó là nhóm sao “Liêm Trinh Tham Lang”, chỉ có thể đồng cung với Đà La, chứ không thể đồng cung với Kình Dương. Lúc này can của năm ắt phải là Quý. Đồng thời Tham Lang Hóa Kỵ mà hội chiếu Phá Quân Hóa Lộc. So ra thì tốt hơn “Tham Lang cư Tý” nhiều.

 

Nhưng lúc này ở cung phu thê lại là Thiên Phủ không có Lộc, mà còn rơi vào hãm địa, vì thế mà nhân duyên không toàn mỹ (xem hình 59).

Hình 58: Phiếm Thủy Đào Hoa, Tham Lang cư Tý

 

PHIẾM THUỶ ĐÀO HOA CŨNG CHỦ VỀ NGHỆ THUẬT 9

Hình 59: Phiếm Thủy Đào Hoa, Tham Lang cư Hợi

 

PHIẾM THUỶ ĐÀO HOA CŨNG CHỦ VỀ NGHỆ THUẬT 10

Người xưa nói cách “Phiếm Thủy Đào Hoa” chủ yếu chỉ nữ mệnh phúc đức không tốt, vợ chồng không tốt, nên nói đây là mệnh của kỹ nữ dâm đãng. Đây là căn cứ theo tình hình xã hội thời xưa mà nói. Ấy là do “đào hoa” thì mệnh bạc, “phiếm thủy” thì chủ về trôi nổi, vì thế nên nói như thế. Nhưng nếu có cát tinh thì “đào hoa” hóa thành nghệ thuật, trong xã hội hiện nay cũng không sao. Điều này càng tốt nếu ở cung Hợi.

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 15

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 18

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 24

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!