Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / LỘC PHÙNG XUNG PHÁ CÁT THÀNH HUNG
lộc phùng xung phá
lộc phùng xung phá

LỘC PHÙNG XUNG PHÁ CÁT THÀNH HUNG

Lộc phùng xung phá cát thành hung
Lộc phùng xung phá, cát dã thành hung.
(Lộc gặp xung phá, cát cũng thành hung)

Lộc chỉ Lộc Tồn, cũng chỉ luôn cả Hóa Lộc. Duy có Toàn Thư cho rằng Hóa Lộc không ngại xung, quan điểm của Toàn Thư là “Tiểu hạn phùng chi, chủ tiến tài nhập sĩ chi hỷ. Đại hạn thập niên cát khánh, ác diệu lai lâm, tịnh Đà Dương Hỏa Kỵ xung chiếu, diệc bất vi hại” (Tiểu hạn mà gặp sao này, chủ về có chuyện vui được thêm tiền của hoặc được làm quan. Đại hạn mười năm cát khánh, dù có sao xấu đến, cùng với Đà, Dương, Hỏa, Kỵ, xung chiếu, cúng không bị hại). Quan điểm này khác với ý kiến của phái Trung Châu.
Toàn Thư cho rằng chỉ có Lộc Tồn mới sợ xung. Sách này nói “ Phạ Hỏa Linh Không Kiếp xung chiếu, hạ cục xảo nghệ đa tinh chi nhân” (Sợ Hỏa Linh Không Kiếp xung chiếu, là cách cục bậc thấp của người làm nghề thủ công tinh xảo, khéo léo). Ngoài ra còn có hai bài ca quyết rằng:

 

Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai.
Kiếp Không Linh Hỏa tất vi tai,
Nhược vô cát diệu lai tương tấu,
Phu phụ phân ly vĩnh bất hài.
(Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung đây,
Kiếp Không Linh Hỏa ắt họa tai
Nếu không cát diệu về tụ hội,
Chồng vợ chia ly mãi một đời)
Đó là nói nữ mệnh.

 

Lộc Tồn thủ mệnh mạc phùng xung.
Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn,
Thiên Cơ Không Kiếp Kỵ tương hội.
Không môn tăng đạo đắc thanh nhàn
.

(Lộc Tồn thủ mệnh chớ gặp xung
Đà Hỏa thêm vào phúc khỏi mong,
Thiên Cơ, Không Kiếp Kỵ tụ hội
Tăng đạo thanh nhàn chốn cửa không)

Đó là nói về mệnh cô độc khắc khổ.

Thật ra quan điểm của Toàn Thư chỉ nên dùng để tham khảo khi luận cung mệnh, nếu dùng để luận Đại hạn lưu niên, thì quá mông lung.

Hình 10: “Lộc phùng xung phá” theo Trung Châu học phái (có 5 ví dụ)

hoá kỵ xung hoá lộc

 

hoá kỵ xung hoá lộc

hoá kỵ xung hoá lộc

hoá kỵ xung hoá lộc

hoá kỵ xung hoá lộc

 

Theo sự truyền thụ của Trung Châu học phái, “Lộc phùng xung phá” chủ yếu là chỉ vận hạn. “Xung phá” là chuyên chỉ sao kỵ đến xung chiếu, không cần luận các sao Sát với Hình. Có Sát, Hình chỉ tăng thêm tính chất của xung phá mà thôi, chứ không phải là điều kiện ắt có của xung phá.
Do đó tính chất nghiêm trọng nhất của xung phá, chỉ có năm khả năng là Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý, mà xung phá ở can Quý có tính ôn hòa nhất, chưa chắc coi là hung (Xem hình 10)

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 5

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 9

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 12

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 16

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!