Tuesday , July 16 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / LỘC CƯ NÔ BỘC CHỦ VỀ VẤT VẢ
LỘC CƯ NÔ BỘC CHỦ VỀ VẤT VẢ 1
lộc cư nô bộc chủ vất vả

LỘC CƯ NÔ BỘC CHỦ VỀ VẤT VẢ

Lộc cư nô bộc, túng hữu quan dã bôn trì.
(Lộc ở cung nô bộc, dù có quan chức cũng lao đao vất vả)

 

Lời chua giải nói rằng: “giả sử như sao ở cung thân, mệnh là sao bình thường, cung nô bộc gặp cát tinh Quyền Lộc, được coi là tốt đẹp, nhưng có điều lao đao vất vả.”

 

Đoạn chú giải này thực ra chưa nói rõ ý chính, nếu nói thế thì sao ở cung nô bộc mạnh hơn sao ở cung mệnh, tính về số lượng cũng chỉ là “Ác nô khi chủ” (Đầy tớ dữ lấn hiếp chủ) mà thôi, chứ không thể giải thích là “Túng hữu quan dã bôn trì” (dù có quan chức cũng lao đao vất vả) được.

 

Hơn nữa, “dù” có quan chức, “cũng” lao đao vất vả có nghĩa là: Dù cung mệnh của đương số tốt đến mức có thể làm quan thì cũng phải lao đao vất vả, chứ không phải nói là trong lá số thấy “Lộc cư nô bộc” thì người đó nhất định làm quan.

 

Thường thấy có người giải thích rằng “Cả cung nô bộc cũng có Lộc, chủ nhân đương nhiên là mệnh quan, gia nhân của tể tướng là quan nhất phẩm chính là ý nghĩa của câu này”. Đây là cách giải thích dựa vào văn từ, muốn cho xuôi tai. Ý nghĩa của câu phú này hiển nhiên không phải như vậy, mà chỉ nhấn mạnh vào điểm “lao đao vất vả”. Ý nghĩa câu phú thế này: Ngay cả người được làm quan cũng phải lao đao vất vả, vậy thì người không làm quan thì… không nói cũng biết! Vì thế “Lộc cư nô bộc” không hề chủ về đương số làm quan! Ý nghĩa của câu phú này ta phải hiểu rõ.

 

Nhưng tại sao “Lộc cư nô bộc” chủ về vất vả? Thưa rằng Lộc chỉ Lộc tồn, không chỉ Hóa Lộc, càng không liên quan gì đến các “Hóa” khác. Lời chú giải nói: “Ngộ Quyền Lộc cát diệu” (Gặp cát tinh Quyền Lộc) là hiểu sai ý của câu phú.

 

Phàm Lộc cư nô bộc thì ắt phải có Dương Đà kẹp hai bên, tức Kình Dương ở cung thiên di, Đà La ở cung quan lộc. Cặp sao Dương Đà này cũng phải đồng thời hộ chiếu cung mệnh (Xem hình 69). Mệnh chủ về vất vả ấy là do Dương Đà chiếu Mệnh, hơn nữa cung thiên di có Kình Dương.

 

Các trước tác về thuật số của người xưa thường thường không chịu nói thẳng, người đọc phải linh động để hiểu chứ không căn cứ vào câu chữ một cách cứng nhắc.

Hình 69: Lộc cư nô bộc thực sự là Dương Đà cùng chiếu cung mệnh

 

LỘC CƯ NÔ BỘC CHỦ VỀ VẤT VẢ 6

 

 

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 7

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 11

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 14

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 18

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!