Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / LIÊM SÁT ĐỒNG VỊ CHỦ VỀ CHẾT NƠI ĐẤT KHÁCH
liêm sát đồng vị
liêm sát đồng vị

LIÊM SÁT ĐỒNG VỊ CHỦ VỀ CHẾT NƠI ĐẤT KHÁCH

Thất Sát Liêm Trinh Đồng Vị, lộ thượng mai thi.
(Thất Sát Liêm Trinh cùng vị trí, vùi thây trên đường)

 

Cấu phú này rất được những nhà Tử Vi Đẩu Số hiện đại coi trọng, do người ta hiện nay đi xa nhiều, mà câu phú trên có thể giải ra là tai nạn giao thông, vì thế rất được quan tâm chú ý.

 

Nhưng phần chú giải câu này lại rất mơ hồ, không rõ ràng. Sao bản nói rằng: “Thất Sát Liêm Trinh đều là các sao hung ác, nếu đồng cư thân mệnh, thì vận số chủ về hung hiểm.”

 

Phần chú giải của Toàn Tập và Toàn Thư nói chung là giống nhau.

 

Nhóm sa “Thất Sát Liêm Trinh” tại hai cung Sửu, Mùi đều có khả năng đồng cư, nếu cát thì là cách “Hùng Tú Càn Nguyên”. Còn nếu hung thì tính chất của sao hoàn toàn cứng rắn, tai ác dễ sinh ra khốn đốn khó khăn. “Lộ Thượng Mai Thi” (vùi thây trên đường) mà câu phú nói đến nguyên không phải chỉ nói về tai nạn giao thông mà còn nói chung cả chết nơi đất khách quê người. Người xưa sống nơi đất khách gặp lúc vừa nghèo túng vừa bệnh tật, có thể dẫn đến cái chết ở quê người, không giống như trong thời đại hiện nay, thông tin phát triển, sẽ dễ nhận được giúp đỡ của người thân quê nhà.

 

Nếu nói về tai họa đổ máu hoặc tai nạn giao thông thì Thất Sát và Liêm Trinh không cần phải cùng vị trí mà cũng có tác dụng. Cung mệnh, cung thiên di, cung tật ách, gặp Thất Sát ở tam phương hội với Liêm Trinh, nếu gặp thêm sao Hình Sát Kỵ thì phải cẩn thận. Nhưng kết cấu này có khi cũng chủ về phụ nữ sinh đẻ, hoặc giải phẫu. Riêng Thất Sát càng chủ về viêm ruột thừa.

 

Ba nhóm sao “Tử Vi Thất Sát”, “Vũ Khúc Tham Lang”, “Liêm Trinh Phá Quân” hội họp trên lá số, nếu Vũ khúc Liêm Trinh đều Hóa Kỵ lại tương xung, thì ý nghĩa về tai nạn đổ máu càng nặng hơn (Xem hình 63, 64).

 

Nếu Liêm Trinh hoặc Thất Sát độc cư ở thiên di, khi Hình kỵ xâm nhập nhau thì cũng chủ về tai nạn giao thông.

 

Do đó suy đoán các sao này, nên biết chết nơi đất khách quê người là một chuyện, còn tai nạn giao thông là một chuyện khác.

Hình 63: Liêm Trinh Thất Sát gặp Hình Kỵ, chủ về tai nạn đổ máu (gồm 2 ví dụ)

 

LIÊM SÁT ĐỒNG VỊ CHỦ VỀ CHẾT NƠI ĐẤT KHÁCH 11 LIÊM SÁT ĐỒNG VỊ CHỦ VỀ CHẾT NƠI ĐẤT KHÁCH 12

Hình 64:Liêm Trinh Thất Sát gặp Hình Kỵ, chủ về tai nạn đổ máu (lá số đầy đủ của hình 63)

 

LIÊM SÁT ĐỒNG VỊ CHỦ VỀ CHẾT NƠI ĐẤT KHÁCH 13

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 14

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 18

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG 22

MỆNH XUẤT GIA CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG

Thiên Phúc thủ ư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai. (Thiên Phúc thủ ở Không …

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG 25

VÌ BỊ XỬ TỘI NÊN PHẢI XA QUÊ HƯƠNG

Quan Phù giáp Hình ư Thiên Di, ly hương tao phối. (Quan Phù giáp Hình …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!