Thursday , May 23 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / KHÔI VIỆT ĐỒNG HÀNH CÓ CÁT HUNG
Khôi việt đồng hành
Khôi việt đồng hành

KHÔI VIỆT ĐỒNG HÀNH CÓ CÁT HUNG

Khôi Việt đồng hành, vi cư Đài Phụ.

(Khôi Việt đồng hành, ở ngôi Đài Phụ)

 

 

Câu phú này, Toàn Tập và Toàn Thư đều ghép chung với câu sau thành ra “Khôi Việt đồng hành, vi cư Đài Phụ. Lộc Văn củng mệnh, ký phú thả xương”. Và thế là được chú giải rằng “Giả sử như Khôi Việt thủ thân mệnh, kiêm được các cát tinh là Quyền Lộc Xương Khúc đến nâng đỡ thì ắt được phú quý. Nhưng có Hình Kỵ xung nhau thì nên làm tăng sư đạo sĩ”. Như thế là nhầm to.

 

 

Nguồn gốc của sự sai lầm này là do không hiểu thế nào là “Thiên Việt đồnh hành”. Vì thế nên ghép chung với “Lộc Văn củng mệnh” ở câu sau để mong cấu thành một cách cục.

 

 

Nếu theo sao bản, thì được chú giải rằng: “Giả sử như Khôi Việt thủ thân mệnh, còn có được Xương Khúc thì ắt được phú quý”. Nhưng có Sát Kỵ xung nhau, thì nên làm tăng sư đạo sĩ”.

 

 

Câu này chỉ trường hợp Thiên Khôi thủ mệnh, hộ với Thiên Việt, hoặc Thiên Việt thủ mệnh, hội với Thiên Khôi. Cách cục này kỵ gặp tứ Sát Không Kiếp Hình Kỵ xung phá (xem hình 31,32).

 

 

Có một bài thơ thời xưa rằng:

“Khôi Việt Văn tinh thủy quý vinh,

Hà sầu kim bảng bất đề danh,

Nhược nhiên hung chúng vô tinh cứu,

Cố tật yên hà nhĩ mục ninh.”

(Văn tinh Khôi Việt thủ hiển vinh

Lo gì kim bảng chẳng đề danh,

Nếu mà sao xấu không bị khắc

Mê cảnh yên hà đỡ nhọc thân)

 

Là nói đến cách cục “Khôi Việt Đồng Hành”

 

“Văn Tinh” trong bài thơ trên là chỉ Xương Khũ. Khôi Việt Xương Khúc đồng thời hội chiếu cung mệnh, chủ về đỗ đạt làm quan hiển quý. Nhưng nếu gặp các hung tinh như Sát Kỵ Hình Kiếp hội chiếu, thì chủ về “Cố tật yên hà”. Yên hà tức chỉ những người ẩn dật nơi núi rừng vắng vẻ, tuy có danh vọng nhưng không thể làm quan, mà chỉ ở núi rừng nơi vắng vẻ, ngắm cảnh “sương sáng ráng chiều” thành nghiện, nên gọi là “Cố tật yên hà”. Ý này cũng giống ý của lời chú giải “nên làm sư tăng đạo sĩ”.

 

 

Khôi Việt gặp Kình Dương, LinhTinh thì chủ về “Cố tật yên hà”, còn gặp Không Kiếp, thì chủ thi rớt. Điều này cũng có thể tham khảo.

 

 

Hình 31: Khôi Việt đồnh hành gặp Sát Kỵ xung phá, khó được đỗ đạt làm quan

 

KHÔI VIỆT ĐỒNG HÀNH CÓ CÁT HUNG 9

 

Hình 32: Khôi Việt đồng hành gặp Sát Kỵ xung phá, khó được đỗ đạt làm quan (đầy đủ).

 

KHÔI VIỆT ĐỒNG HÀNH CÓ CÁT HUNG 10

 

 

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ 15

DƯƠNG LINH HỢP MỆNH GẶP BẠCH HỔ

Dương Linh hợp ư mệnh cung, ngộ Bạch Hổ tu đương hình lục. (Dương Nhẫn, …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 18

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI 22

SUY ĐOÁN VỀ RỜI BỎ CHA MẸ TỔ TÔNG ĐI LÀM CON NUÔI

Phụ Bật đơn tọa mệnh cun, ly tông thứ xuất. (Phụ Bật đơn tọa cung …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!