Thursday , July 18 2024
Trang Chủ / TỬ VI ĐẨU SỐ PHÚ GIẢI / KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG
KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 1
Tham hội vượng cung

KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG

Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết.

(Tham Lang hộ cung vượng, suốt đời làm ăn trộm vặt)

 

Chú văn giải thích “Tham hội vượng cung” là: Người tuổi Dần, Ngọ, Tuất mệnh tọa cung Ngọ; người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu mệnh tọa cung Dậu; người tuổi Hợi, Mão, Mùi mệnh tọa cung Mão; người tuổi Thân, Tý, Thìn mệnh tọa cung Tý”, tức là bốn cung Tý, Ngọ, Mão, Dậu là cung vượng trong các trường hợp kể trên. Nếu Tham Lang tọa nhắm cung vượng, thì là mệnh ăn trộm. Mệnh này lấy năm sinh làm chuẩn.

 

Người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu Mệnh tọa cung Sửu mới đúng. Tý, Ngọ, Mão, Dậu được gọi là Tứ Vượng, tức Hỏa vượng ở Ngọ, Kim vượng ở Dậu, Mộc vượng ở Mão, Thủy vượng ở Tý, chỉ không lấy một mình cung vượng của Kim cục, mà lấy Mộ (Khố) Sửu của Kim cục.

 

Tham Lang chủ về vật dục của người rất sâu, khi nó cư cung vượng thì có thể tăng thêm vật dụng (xem hình 92), nhưng chỉ có thế mà thôi, làm gì đến nỗi “suốt đời làm ăn trộm vặt”, cho nên Thái Vi phú nói ở đây đúng là có chỗ quá đáng.

 

Toàn Thư xác định mệnh làm ăn trộm của người ta có câu rằng:

Mệnh phùng Phá Hao dữ Tham Trinh,

Thất Sát tam phương chiếu cập Thân,

Vũ Khúc cánh cư Thiên Động vị,

Nhất sinh diện bối thích ngân tân.”

(Mệnh gặp Tham Trinh với Phá Quân,

Tam phương Thất Sát chiếu cung Thân,

Thiên Di lại gặp sao Vũ Khúc,

Suốt đời trộm cắp mặt xăm chàm.)

 

Đây là nói Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát ở tam phương hội nhau, lại gặp Vũ Khúc ở cung thiên di, như thế mới cấu thành cách cục “đạo tặc”.

 

Trường hợp này chỉ có các cách cục là Phá Quân tại Dần Thân là cung mệnh; Tham Lang tại Tý Ngọ, là cung quan lộc; Thất Sát tại Thìn Tuất là cung tài bạch; Vũ Khúc, Thiên Tướng tại Thân Dần là cung thiên di; hoặc Liêm Trinh, Thất Sát tại Sửu Mùi là cung mệnh. Các cách cục này mới có khuynh hướng bất lương (xem hình 93).

Hình 92:. Tham Lang hội vượng cung (gồm 4 trường hợp)

 

KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 6 KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 7 KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 8 KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 9

Hình 93. Phá Tam Trinh Sát Vũ (gồm 2 trường hợp)

 

KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 10 KẾT CẤU THAM HỘI VƯỢNG CUNG 11

Check Also

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 12

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 16

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT 20

HÌNH KHẮC LÀ MỆNH BỊ THƯƠNG TẬT

Hung tinh hội kỵ Thiên Di, Tướng Mạo, hình thương sản thất. (Hung tinh hội …

THAM LANG TỌA CUNG SINH, TUỔI THỌ CAO 25

THAM LANG TỌA CUNG SINH, TUỔI THỌ CAO

Tham tọa Sinh hương, thọ khảo như đồng Bành Tổ. (Tham tọa Sinh cung, tuổi …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!