Saturday , July 20 2024
Trang Chủ / 12 CUNG CHỨC / ĐIỀN TRẠCH CUNG
điền trạch
điền trạch

ĐIỀN TRẠCH CUNG

Với sách vở Trung Quốc thì Điền Trạch được xem là một trong mấy cường cung của nữ mạng, bằng lý luận sau đây: Điền Trạch cung cho biết người nữ sinh ra đời tình cảnh gia đình thế nào? đến tuổi trung niên thân tâm có được an lạc không? Con cái có chăm lo cho nơi ăn chốn ở không?

 

Bởi thế dù cho cung Tử Tức đẹp mà cung Điền Trạch quá xấu thì quan hệ với con cái kém hẳn đi. Họ cũng đưa ra thuyết khi lưu Kình Dương vào cung Điền Trạch ắt sẽ có sự đổi dời nhà cửa, hoặc nhân khẩu không yên. Các Tử Vi gia Trung Quốc nói chung cho rằng Kình Dương đóng Điền Trạch kể như xấu, hãm địa càng xấu hơn. Điền Trạch không ở mãi trong tay mình hoặc nhân khẩu hao tổn. Số nữ mệnh hay Điền có Sát, Mã thường truân chuyên.

 

Tử Vi

 • Tử Vi tại Điền, thường có thừa kế tài sản, bản thân mệnh tạo có mua thêm điền sản. Ưa nhất là gặp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc hội chiếu, mua thêm nhà cửa đất đai. Vì vậy lúc cung điền trạch của đại hại hoặc lưu niên gặp Tử Vi toạ thủ, có lưu Lộc hoặc lưu Hoá Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, có thể hiểu sơ bộ là sẽ mua thêm nhà cửa đất đai trong đại hạn hoặc lưu niên này. Có thể tham khảo vận trình của cung tài bạch để quyết định. Đây là ví dụ về phương pháp luận đoán phối hợp giữa thiên bàn và nhân bàn, các trường hợp khác cứ vậy suy ra.
 • Tử Vi gặp Hoa Quyền, không gặp Lộc thì không chủ về mua thêm nhà cửa đất đai, chỉ chủ về thừa kế địa sản. Vì vậy, lúc cung điền trạch có Lưu Quyền, Lưu Khoá tương hội, càng cần phải đồng thời xem tình hinh cát hung của cung phụ mẫu để luận đoán năm đó cha mẹ có qua đời hay không. Đây là ví dụ phương pháp luận đoán giữa Thiên bàn và nhân bàn.
 • Tử Vi tại Điền, cổ nhân cho rằng nên mua đất đồi hay đất cao nguyên, bởi vì Tử Vi là đế tinh, có tính chất trên cao, ở thành phố nên mua nhà cao tầng, hoặc nhà lầu vùng đất cao.
 • Tử Vi hội Đào Hoa, Thiên Diêu, Mộc Dục, Hồng Loan, Thiên Hỷ, chủ về nhà ở âm thịnh dương suy, tức trong nhà nữ nhiều nam ít, hoặc nhà của mệnh tạo ở khu vực phồn hoa. Nếu có Tham Lang đồng độ hoặc hội chiếu thì nhà ở có thể gần khu vực văn minh, hoặc nơi tập trung các điểm vui chơi giải trí, ẩm thực, chung quanh nhiều nữ giới.
 • Tử Vi có Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc hội chiếu, gặp Thiên Mã thì hợp mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi xa hoặc ở nước ngoài, có Thiên Phủ hội hợp thì nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi sinh ra hoặc nơi ở đã lâu.
 • Tử Vi có Thiên Phủ đồng độ, không gặp các sát, hao, chủ về có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ, cũng có đất đai nhà cửa tự mua.
 • Tử Vi có Thất Sát hoặc Phá Quân đồng độ, thường chủ không giữ được nhà cửa đất đai của ông bà cha mẹ, nếu hội các sao sát, hao thì càng đúng, muốn biết có thể tự mua được đất đai nha cửa hay không, cần phải xung cung điền trạch của vận hạn hay lưu niên mà định. Tinh hệ có kết cấu dạng này cũng chủ về sau khi lại phải bán đi, trừ khi các sao phụ tá hội hợp (mua xong bán đi không nhất thiết xấu, có thể có nhà tốt hơn).
 • Tử Tham đồng độ hoặc hội chiếu, gặp Xương Khúc, Long Phượng, Hồng Hỷ, thêm cát tinh thì nhà ở đẹp, gặp sao hung thì âm thịnh dương suy.
 • Tử Tướng đồng độ, hiện đang có địa sản, trung niên mới có thể mua nhà cửa đất đai ổn định. Vẫn phải có sao phụ tá hội hợp mới giữ được, nếu không dễ phá sản. Gặp Không Kiếp Hao thi chủ về phá tán, thất bại.
 • Tử Vi có Hoả Tinh đồng độ, hội Kình Đà, Không Kiếp, Hao chủ về dễ hoả tai. Cung Điền của lưu niên gặp Tử Vi Hoả Tinh đồng đọ, hội lưu Dương, lưu Đà càng phải cẩn thận về nhà ở hoặc nơi làm việc, hoặc nhà cửa đất đai có nguy cơ. Đây là ví dụ giữa thiên bàn và nhân bàn.
 • Tử Phá gặp Kình Đà Kỵ thì chủ về địa sản mà bất hoà, tranh chấp.

 

Thiên Cơ

 • Thiên Cơ tại Điền, chủ không được đất đai của ông bà cha mẹ, nhưng có thể tự mua. Thiên Cơ Hoá Kỵ cang đúng (lúc đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ tiêu tan, tính chất tự mua nhà mới hơi thay đổi, địa sản cũ không còn, mới tự mua địa sản mới). Vì vậy cung điền của lưu niên gặp Thiên Cơ Hoá Kỵ cần lưu ý, có thể mệnh tạo chuyển dời nhà ở hoặc nơi làm việc.
 • Cơ Kỵ tại Điền, tự mua nhà cũng không giữ được lâu, không có Hoá Kỵ, hay thay đổi, chuyển dời chỗ ở.
 • Cơ Âm tại Điền, tính chất không ổn định, vì vậy nhà cửa lúc tăng lúc giảm, hoặc lúc mua lúc bán. Gặp các sao phụ tá cát thì tuy nhiều thay đổi nhưng bản thận vẫn có nhà cửa, nếu gặp các sát hao Không Kiếp thì không có nhà cửa.
 • Cơ Cự đồng bộ, gặp sát tinh, Hình Hao, Không Kiếp thì vì nhà cửa mà bất hoà, tranh chấp. Tại Mão thì cha mẹ có địa sản, ở Dậu thì không có.
 • Cơ Lương đồng độ, đến vãn niên mới có thể mua nhà mới. Trước vãn niên không nên mua nhà cửa đất đai. Nếu có Lộc Mã đồng độ với Thiên Lương hoặc xung chiếu Thiên Cơ thì nên mua nhà nơi xa, có thể lời lớn.
 • Thiên Cơ lạc hãm, tại Điền, nhà ở không yên, chung quanh ồn ào. Thiên Cơ Hoá Kỵ thì gia trạch không yên, suốt ngày cãi vã (quan sát phu thê xem vợ chồng có bất hoà không).
 • Thiên Cơ tại Điền, có tứ sát, Không Kiếp, Hao đồng độ hoặc chiếu, nhà cửa có bất hoà, tranh chấp.

 

 

Thái Dương

 • Thái Dương là sao hiếu động, trôi nổi, không nên thủ cung Điền, chủ về địa sản lúc tăng lúc giảm, khó giữ đất đai nhà cửa.
 • Thái Dương miếu, có các sao phụ tá đồng độ hoặc hội chiếu, hoặc được bách quan triều củng thì nhiều địa sản, nhưng vẫn hay thay đổi. Vận dụng tính chất này, có thể biết mệnh tạo có nên kinh doanh địa ốc hay không.
 • Thái Dương lạc hãm, dù cát tinh cũng không nên kinh doanh địa sản, e có tổn thất, gặp các sát tinh, hao thì càng không nên.
 • Thái Dương Hoá Kỵ tại Điền, nên đề phòng nam giới trong nhà bị tổn thương. Nếu cung phụ mẫu, huynh đệ, tử nữ (nữ mệnh xem cung phu thê) đều không có các sao ác hung hội chiếu, chính diệu cát thì có thể bậc tôn trưởng (ông ngoại, cha vợ hoặc cha, ông nội) bị bệnh.
 • Nhật Nguyệt đông độ, hoặc Nhật Cự đồng độ, nếu không có sát tinh, Hình Hao, Không Kiếp hội chiếu, gặp các sao phụ tá cát nâng đỡ, chủ về tự mua thêm nhà cửa, nhưng vẫn khó tránh thị phi tranh chấp vì mua thêm.
 • Nhật Nguyệt tại Điền, nên mua thêm nhà cửa đất đai ở nơi sinh ra hoặc đã ở lâu. Nhật Cự thì nên mua thêm đất đai nơi xa, nước ngoài, có Lộc càng tốt.
 • Dương Lương đông độ, chủ về có tranh chấp tài sản chung. Như anh em tranh chấp nhà cửa, cổ đông tranh chấp đất đai của công ty, vợ chông tranh chấp đất đai chung mà kiện tụng.

 

Vũ Khúc

 • Vũ Khúc tại Điền, thường có thể xem là điềm tăng thêm nhà cửa đất đai
 • Vũ Khúc rất ưa có Hoả Tinh đồng độ hội chiếu, chủ về tăng địa sản, sau đó là Linh TInh
 • Vũ Khúc ngại Hoá Kỵ, vì địa sản mà sinh ra phá tán hao tài, hoặc vì kinh doanh nhà cửa đất đai mà xảy ra xoay chuyển tiền bạc khó khăn, chủ về cuộc đời mệnh tạo phần nhiều là nhà ở cũ
 • Về vận gia trạch, Vũ Kỵ gặp Kình Đà chủ về thay đổi nhà cửa, nhà cũ hơn nhà mới. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ gặp Không Kiếp Hao, lại có Phá Quân hội chiếu thì chủ về nguy cơ phá sản, phá tán.
 • Vũ Khúc Thiên Phủ đồng độ, chủ về hiện đã có nhà cửa hoặc đất đai của ông bà cha mẹ, có thể tự mua thêm.
 • Vũ Tham đồng độ, chủ về sau trung niên tăng thêm địa sản, gặp Hoá Kỵ, có nhà cửa phạm pháp, hội đào hoa, nhà ở hào nhoáng nhưng không thực chất, bề ngoài vẻ mĩ quan, bên trong ngầm hư hoại. Cưng Điền của lưu niền gặp tinh hệ này, chủ về nen cẩn thận khi mua thê nhà cửa đất đai.
 • Vũ Phá đồng độ, chủ về phá sạch địa sản, dời về ở nhà cũ
 • Vũ Khúc Thất Sát, làm tiêu tán đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ trước, sau đến vãn niên mới tự mua
 • Cung Điền của lưu niên gặp Vũ Sát, chủ về dời đến nhà ở mới. Vũ Tướng đồng độ, trước trung niên không giữ được nhà cửa, sau trung niên có thể mua thêm nhà cửa đât đai và giữ được lâu
 • Vũ Tướng tại Điền, cung kế có Cự Môn Hoá Lộc hoặc Thiên Đồng Hoá Lộc là cách tài ấm giáp ấn. Cung Điền gặp kết cấu này ắt có nhiều bất động sản, cung điền của lưu niên (nhân bàn), gặp kết cấu dạng này chủ về gia trạch hưng vượng. Nhưng nếu cung kế cận có Kình Dường, gặp Hoá Kỵ, là cách Hình Kỵ giáp ấn, chủ về vì nhà cửa mà khởi kiện, dẫn đến thất bại. Cung Điền của lưu niêm mà gặp kết cấu sao dạng này thì chủ về gia trạch có chuyện kiện tụng hoặc hung sự, phá tài.

 

Thiên Đồng

 • Thiên Đồng là tay trắng làm nên, tại Điền, chủ về không có phận hưởng đất đai của cha mẹ. Thiên Đồng Hoá Lộc, tuy có đất đai nhà cửa nhưng cũng sẽ phá tán. Thiên Đồng Hoá Kỵ thì ông bà cha mẹ không có đất đai nhà cửa để lại.
 • Thiên Đồng rất ghét Thiên Lương đồng độ hoặc vây chiếu, cuộc đời trôi dạt, không tự mua được nhà, có cũng không giữ được.
 • Đồng Lương đồng độ ở Dần, gặp sao phụ tá cát và Lộc Tồn, Hoá Lộc thì chủ về có địa sản, vẫn thường thay đổi
 • Đồng Cự đồng độ, không nên mua thêm nhà cửa, sẽ phá tán hao tài, hoặc sinh điều tiếng
 • Đồng Âm đông độ, nên mua nhà ở có vườn tược mương ao. Cổ nhân nói Đồng Âm tại Điền thì nên nuôi cá trồng hoa, trồng cây, có thể thành đại phú, ngày nay là làm trang trại
 • Đồng Âm tại Điền cũng chủ về nhà ở yên tịnh.
 • Thiên Đông tại Điền, gặp Kình Đà, Hoả Linh, Không Kiếp, Hao thì không có địa sản. Nhưng nếu Thiên Đồng Hoá Lộc có thể là môi giới hay kinh doanh địa ốc.
 • Cung Điền của lưu niên gặp Thiên Đông độc tạo, có tam hoá cát và các sao phụ tá, chủ về gia trạch sẽ có chuyện mừng. Nếu Thiên Đồng Hoá Kỵ thì chủ về sửa sang, hoặc mua thêm nhà cửa.

 

Liêm Trinh

 • Liêm Trinh tại Điền là sao ác, chủ về đất đai nhà cửa của cha mẹ bị phá sạch, hoặc không để lại đất đai nhà cửa. Trương hợp Liêm Trinh có Thiên Phủ đồng độ mới chủ về có đất đai cha mẹ để lại, có thể giữ được.
 • Liêm Sát đông độ, có đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ để lại, nhưng sẽ vì nguyên nhân khách quan mà phá tán, sau trung niên mới tự mua, gặp cát tinh hội hợp, nhà cửa tăng thêm.
 • Liêm Tham đồng độ, phần lớn chủ về địa sản hao tán. Chỉ khi có Hoả Linh đồng độ mới có thể mua thêm nhà cửa đất đai. Nếu có sát tinh Không Kiếp Đào Hoa, Thiên Diêu, Đại Hao hội chiếu, vì ham mê tửu sắc hoặc sở thích không lành mạnh mà đất đai nhà cửa tiêu tan. Nếu gặp sao cát nâng đỡ mà không có sát tinh, gặp Hồng Hỷ thì nhà đẹp
 • Liêm Tướng đồng độ, chủ về địa sản bị phá sạch, nếu gặp tam cát hoá, sao phụ tá cát thì trung niên hay vãn niên tự mua được nhà cửa.
 • Liêm Phá đồng độ, cũng bị tình trạng phá sạch đất đai nhà cửa của ông bà cha mẹ. Có thể tự mua đất đai nhà cửa được, cần phải xem kỹ cung Điền của đại hạn trung niên và vãn niên mà định.
 • Liêm Trinh Hoá Kỵ tại Điền, gặp sát tinh, cuộc đời ắt có tình hình vì nhà cửa mà chuốc hoạ, cần phải xem kỹ cung Điền của lưu niên và đại hạn mà định năm nào xảy ra sự cố
 • Nếu cung Điền lưu niên gặp Liêm Kỵ, cần xem xét sao của cung Tật, đề phòng tai nạn tật bệnh, hoặc trong nhà bất an.

 

Thiên Phủ

 • Thiên Phủ tại Điền, thường sẽ có nhà của ông cha để lại, có thể giữ được và tự mua được.
 • Thiên Phủ gặp Xương Khúc hội chiếu hoặc đồng độ, gọi là “Văn tinh nhập trach”, gặp sao Lộc, chủ về kinh doanh nhà cửa có lời, không gặp sao lộc, trong nhà có người học cao, vinh tông diệu tổ
 • Thiên Phủ hội Hồng Hỷ, Long Phượng chủ về mệnh tạo ở nhà lớn cũ mà đẹp
 • Thiên Phủ hội Kình Đà, chủ về tranh chấp địa sản, hoặc mua nhà cửa đất đai nhưng giao dịch không thành
 • Thiên Phủ gặp Hoả Linh, nhà ở không yên, thêm sát tinh, Không Kiếp, Hoa, hoả hoạn hoặc sợ bóng sợ gió
 • Thiên Phủ gặp Không Kiếp Hao, chủ về nhà cửa phá tán, cung Điền của lưu niên mà gặp kết cấu tinh hệ dạng này thì nên đề phòng người trong nhà mắc bệnh mà phá tài.

 

Thái Âm

 • Thái Âm tại Điền, miếu, thì nên ở làng quê, cũng chủ về nhà ở yên tịnh, có cây cỏ hoa lá.
 • Thái Âm miếu có đất đai nhà cửa ông cha để lại, hãm địa hơi ít, gặp các sao sát, hao, chủ về ông bà cha mẹ không có đất đai nhà cửa để lại, hoặc đất đai nhà cửa của ông cha bị phá tán.
 • Âm Đồng đông độ, chủ về không có đất đai của ông cha để lại, hoặc tuy có mà phá tán, về sau mới tay trắng làm nên rồi tự mua
 • Âm Cơ đồng độ, địa sản cũng thường thay đổi, lúc nhiều lúc ít. Cung Điền của lưu niên mà gặp 2 sao này chủ về chuyển dời hoặc đi xa.
 • Thái Âm rất ưa Thái Dương đồng độ, chủ về có nhiều điền sản. Nhưng nếu Nhật Kỵ hoặc Nguyệt Kỵ thì trong nhà nhiều người già cô độc không con cháu. Nếu gặp sát tinh, Hình Hao cùng hợp, gia trạch bất an, kiện tụng liên miên, nhiều bệnh đau, nhiều điều tiếng thị phi, hoặc có tình cảm cha mẹ con cái chia ly
 • Thái Âm có Lộc Tồn, Hoá Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, mua nhiều địa sản, rất nên mua nông trại, đất đai có ao hồ.
 • Thái Âm có Không Kiếp, Hao hội chiếu, địa sản bị phá tán, có Kình Đà Hoả Linh thì nhà cửa dễ bị hoả tai
 • Thái âm có sát tinh, găp Hình hao thêm Văn Khúc Hoá Kỵ, đề phòng trộm, nếu gặp Kiếp Sát Âm Sát đồng độ, nên đề phòng nhà bị cướp
 • Thái Âm gặp sát tinh, Hao, lại thêm Thiên Nguyệt đồng độ chủ về trong nhà nhiều người bị bệnh.

 

Tham Lang

 • Tham Lam tại Điền là sao ác, chủ về tụ tán bất thường, thậm chí hao hụt. Vì vậy, thường chủ về ông cha không có đát đai để lại, hoặc để lại mà khôgn giữ được.
 • Tham Lang miếu, có Hoả Linh đồng độ hay hội chiếu, chủ về tự mua nhà cửa. Có điều, nhà ở có khuyết điểm, hoặc đã tưng sửa chữa. Thêm Không Kiếp Hao, tứ sát hoặc đồng độ, chủ về hoả hoạn, binh đao trộm cướp. Găp Hoả Tinh đồng độ càng đúng, Linh Tinh nhẹ hơn.
 • Trong tình hình trên mà có cát tinh chiếu, chủ về một phen hú vía, không liên quan tới nhà ở của mệnh tạo. Liên quan tới sự việc xảy ra tới bản thân mình
 • Tham Kỵ, chủ về vì nhà cửa mà bị nhiều điều tiếng thị phi. Tham Lang rất ưa tam cát hoá, Lộc Tồn hội chiếu, chủ về mệnh tạo nhiều địa sản.
 • Nếu có Hồng Hỷ, Long Phương hội chiếu thì nhà ở sửa sang đẹp đẽ. Có Hoả Linh cùng đến, thì nhà cũ lớn và đẹp.
 • Nếu Điền cung của lưu niên gặp tình huống ở trên, chủ về gia trạch có hôn nhân, hoặc có thêm người.

 

Cự Môn

 • Cự Môn tại Điền, không nên có đất đai nào của cha ông để lại, dễ xảy ra tranh chấp. Gặp các sao sát kị hình chủ về vì đất đai mà xảy ra kiện tụng, tranh chấp.
 • Cự Môn miếu, gặp tam cát hoá và Lộc Tồn đồng độ hoặc hội chiếu, có thể tự mua địa sản. Gặp Thái Dương đông độ, có tranh giành, quấy rồi, hoặc vì mua thêm mà mất vui.
 • Thiên Đông có Cự Môn đồng độ hội chiếu, dễ bất hoà, tranh chấp vì mương rãnh, bờ đê, bờ ranh
 • Cự Môn lạc hãm, không nên có thêm nhà cửa, gặp Hao, Không Kiếp chủ về vì mua thêm mà bị tổn thất.
 • Cự Kỵ, trong nhà nhiều thị phi. Nếu có Kình Đà Hoả Linh Hình hội hợp, vì nhà cửa mà xảy ra thưa kiện. Cung Điền lưu niên gặp tổ hợp này, chủ về người trong nhà hình thương, tai hoạ.
 • Cung Điền lưu niên, Cự Môn có Hoả Linh, Không Kiếp, Hao, Thiên Nguyệt, Âm Sát hội chiếu, nhà dễ bị hoả tai, trộm cướp.
 • Nếu Điền cung của Thiên bàn gặp tình hình ở trên, cuộc đời phần nhiều trôi dạt bất định.

 

Thiên Tướng

 • Thiên Tướng tại Điền, gặp tam cát hoá, Lộc Tồn hội chiếu, nhiều địa sản
 • Thiên Tướng có Không Kiếp Hao chiếu, chủ về bị phá sạch
 • Vũ Khúc Thiên Tướng có Phá Quân đối cung chiếu, đất đai của cha ông để lại dần tiêu tán. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ thì gia trạch không yên, nhiều tranh chấp, điều tiếng thị phi, hoặc nhiều bệnh đau.
 • Thiên Tướng không ưa Đà La, Thiên Mã đồng cung, chủ về thường hay chuyển dời, nhưng cuộc đời không có nhà ở vừa ý, dù ở nhà lớn đẹp, cũng có chỗ không hài lòng
 • Nếu có Kình Đà, Hoả Linh thì chủ về gia nghiệp điêu linh, hoặc vì tài sản mà kiện tụng.

 

Thiên Lương

 • Thiên Lương là ấm tinh, vì vậy khi ở cung Điền, thì chủ về hưởng đất đai nhà cửa ông bà để lại. Thêm Thiên Vu đông độ, có thể hưởng nhiều di sản khác.
 • Có Thiên Cơ đông độ hoặc hội chiếu, đều chủ về chuyển dời nhà ở, sửa chữa nhà cửa.
 • Lương Dương đồng độ, chủ về vì địa sản mà kiện tụng.
 • Thiên Lương hội chiếu Lộc Tồn, Hoá Lộc, chủ về mua thêm nhà cửa đất đai thì dễ sinh phiền phức.
 • Thiên Lương tại Điền, cuộc đời phần nhiều ở nhà cũ
 • Thiên Lương có tứ sát tinh hội chiếu đồng độ, người trong nhà bất an, nhiều thị phi, dễ bị tai nạn tật bệnh, có Hoá Kỵ hội chiếu, hay lắm chuyện nhiều thị phi
 • Thiên Lương ở Tị Hợi Thân, đều không nên có Không Kiếp đồng độ, chủ về trôi dạt bất định. Nếu được Lộc Tồn hội chiếu, rời xa quê thì yên thân.

 

Thất Sát

 • Thất Sát nhập miếu tại Điền, có đất đai nhà cửa cha ông để lại. Thất Sát hãm thì có mà cũng như không.
 • Thất Sát ưu được Tử Vi vây chiếu, cả nhà được quý nhân che chở.
 • Thất Sát lạc hãm tại Điền, chủ về địa sản bị phá tán thất bại. Nếu có Hoá Kỵ hội chiếu, gia trạch bất an, nhiều nạn tai tật bệnh, thị phi.
 • Thất Sát có Hoả Tinh Đà La đồng độ, bị một phen hú vía.
 • Thất Sát có Linh Kình đồng độ, trong nhà nhiều ồn ào
 • Thất Sát có Không Kiếp, gia nghiệp bị phá tán, thất bại.

 

Phá Quân

 • Phá Quân tại Điền, tại Thìn Tuất, là tổ hợp khá lý tưởng, có sẵn nhà cửa mà có thể tự mua thêm nhiều địa sản
 • Phá Quân tại Điền tại Tí Ngọ, chỉ chủ về mua nhiều địa sản.
 • Phá Quân Tử Vi đông độ, tuy vận thế không tốt, nhưng lại có địa sản bất ngờ
 • Phá Quân lạc hãm, chủ về mệnh tạo phá dỡ nhà ở cũ
 • Phá Quân có Kình Đà Hoả Linh Không Kiếp chiếu, đất đai nhà cửa cha ông bị tiêu tán điêu linh
 • Cung Điền của lưu niên có Phá Quân miếu, gặp cát tinh, chủ về dời nhà ở mới, lạc hãm, gặp sát tinh thì chủ về gia trạch phá tán thất bại.

 

 

Vũ phùng Phá diệu ư Điền Trạch nan bảo di lai tổ nghiệp (Vũ Khúc Phá Quân đóng vào Điền Trạch không giữ được của cải cơ nghiệp của ông bà cha mẹ)

 

– Phá Quân sao ấy tán tài

Cư Điền bán hết lưu lai tổ truyền

 

– Tham Riêu hãm địa cùng xâm

Gia trung thất vận gian lâm Trạch Tài

 

 

– Cô Thần nên giữ Điền cung

Tang Môn Ấn Lộc của mong tổ truyền

 

– Đào Hồng lại gặp Quí Ân

Cô dì để lại có phần phong lưu

 

– Cự Cơ giàu có hào hoa

Thiên Phủ Vũ Khúc mấy tòa ngênh ngang

 

– Hồng Loan ruộng đất giàu sang

Tử Đồng Nhật Nguyệt một đàng hanh thông

 

– Đồng Tham miếu vượng lâm Điền

Ấy là tay trắng làm nên cửa nhà

 

– Hao Không vườn ruộng được bao

Tang Môn Linh Hỏa lâm vào hỏa tai

 

– Tang Môn Bạch Hổ song hành

Cửa nhà vừa đủ náu mình mà thôi

Check Also

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu 1

Đào tạo Tử Vi chuyên sâu

64 / 100 Powered by Rank Math SEO Chương trình gồm 9 buổi, chỉ tổ …

TỬ VI + CIGAR 2

TỬ VI + CIGAR

Cigar, wow! Đó thực sự là món quà của thượng đế dành cho loài người. …

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 3

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 10

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!