Friday , May 24 2024
Trang Chủ / TỨ HOÁ / BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA
hoá khoa
hoá khoa

BÌNH GIẢI SAO HOÁ KHOA

Hóa Khoa là sao của Trung Thiên, Dương Thuỷ, chủ về thành danh. Ưa gặp Khôi Việt, rất thích Sửu (Âm Thổ), Ngọ (Dương Hoả), Thân (Dương Kim). Không kị các sao hung, chỉ ngại Không Kiếp và Nhật Nguyễn hãm.

 

Nói về sao nào đi với Hoá Khoa. Nếu là Vũ Khúc, Thái Âm, Thiên Phủ Hoá Khoa, chủ về có tiếng tăm trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu là Văn Xương hoặc Văn Khúc Hoá Khoa thỉ chủ về học hành thành tài, là người nho nhã. Nếu Tử Vi Hoá Khoa thì bất kể theo ngành nghề nào đều có thể hơn người. Nếu Thiên Cơ Hoá Khoa thì nên phát triển trong giới công nghiệp hoặc thương nghiệp.

 

Hoá Khoa thủ Mệnh, ở cung lục hợp mà gặp Hoá Lộc, ví như Hoá Khoa cung Tí, Hoá Lộc cung Sửu, gọi là Khoa minh Lộc ám, chủ về nhờ khoa cử công danh, có tiếng tăm mà được quan lộc, hoặc được nâng cao địa vị xã hội. Đây là nhờ danh đắc lợi (có thể so sánh minh Lộc ám Lộc – Lộc Tồn và Hoá Lộc ở cung lục hợp, cũng chủ về quý hiển, nhưng đây là nhớ phú mà được quý, khác với Khoa minh Lộc ám, nhờ danh mà được quý).

 

Hoá Khoa đồng độ Lộc Tồn mà rơi và Không Kiếp, nhất định sẽ bị Kình Đà giáp cung, vì vậy tuy tốt nhưng không có danh vọng. Đây gọi là mạ không trổ bông. Cho nên danh tiếng chỉ trong phạm vi rất nhỏ.

Check Also

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ 1

SUY ĐOÁN VỀ LƯU NIÊN QUYỀN THẾ

Lực Sĩ Tướng Quân cộng Thanh Long, chủ hiển quyền thế. (Lực Sĩ Tướng Quân …

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN 8

SUY ĐOÁN VỀ DANH LỢI LƯU NIÊN

Tấu Thư Bác Sĩ dữ Lưu Lộc, tận trường kỳ trường. (Tấu Thư Bác Sĩ …

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC 11

HAI VÍ DỤ VỀ LƯU NIÊN PHẢN CỤC

Quan Phù phát ư cát diệu. Lưu Sát ư Phá Quân (Quan Phù phát ở …

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 15

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!