Saturday , June 8 2024
Trang Chủ / VÒNG TRƯỜNG SINH / BÌNH GIẢI SAO DƯỠNG
dưỡng
dưỡng

BÌNH GIẢI SAO DƯỠNG

Dưỡng là nuôi, kết thai rồi thì phải nuôi dưỡng nên Dưỡng với Mộ bao giờ cũng ở hai cung đối chiếu nhau trên lá số.

 

Dưỡng cũng như Mộ đều mang ý nghĩa tiềm tàng ẩn phục. Nhưng Mộ thì ẩn tàng khi đã vào thời kỳ suy tàn còn Dưỡng thì ẩn tàng của giai đoạn chưa hoàn toàn thành thục mà dịch kinh gọi bằng “tiềm long vật dụng” (rồng ẩn trong ao).

 

Dưỡng vào cung Tật Ách là bệnh đã xâm nhập tiềm tàng. Dưỡng vào Quan Lộc làm việc gì cũng cần suy tính có kế hoạch chu đáo không thể cứ làm bừa.

 

Đối với Tử Vi Việt thì Dưỡng đại biểu tính chất cẩn thận và hợp với nghề chăn nuôi. Dưỡng vào cung tử tức thì nuôi con người hoặc con riêng. Dưỡng vào cung Huynh Đệ thì có anh em nuôi.

 

Tam Không ngộ Dưỡng đinh ninh

Nuôi con nghĩa tử giúp mình yên vui

Khốc Hư ngộ Dưỡng không lành.

Tướng Binh xung phá hẳn đành hoang thai

(Nói về những sao trên đóng vào cung Tử Tức)

 

Chủ sự phù trì, nuôi nấng, chăm chỉ, cẩn thận (TTL), khắc vợ con, ham sắc dục, làm con nuôi, xa gia đình (TMT)

 • Gặp cát tinh thì phù trì thêm tốt đẹp
 • Gặp Hỏa Linh, Không Kiếp thì làm con nuôi họ khác hoặc là những người hay thay đôi tên họ, có nhiều bí danh (TMT)
 • Tọa thủ tại Mệnh thì được nhiều người yêu mến, nuôi súc vật rất dễ dàng (TTL)
 • Tọa thủ tạiThân thì có nhiều con (TTL)
 • Tọa thủ tại Mệnh, Phúc thì làm con nuôi họ khác (TTL)
 • Tọa thủ tại Tật gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội họp thì có nhiều bệnh tật, đau yếu lâu khỏi (TTL)
 • Tọa thủ tại Tử Tức thì có con nuôi (TTL)
 • Tọa thủ tại Huynh Đệ thì có anh chị em nuôi (TTL)
 • Cha hoặc bản thân là con trưởng hoặc sống xa cha mẹ
 • Khắc cha mẹ, không sống chung với cha mẹ
 • Hiếu sắc, ít khi một đời vợ hay chồ Vì ham mê sắc dục mà phá sản
 • Hiếm con, khắc chồng vợ
 • Nếu thuở bé được người ngoài nuôi dưỡng hoặc làm con nuôi thì tốt
 • Về già được con cái nuôi hoặc nhờ vả được con nuôi

 

Tử Tức có Dưỡng thủ thì rất tốt, có con quí tử, theo Nguyễn Mạnh Bảo thì Hỉ Thần gặp Dưỡng thì con quí tử, hiền lương nhưng có người cho rằng hỉ có nghĩa là mừng gặp:

Dưỡng hỉ lâm ư Tử Tức tất sanh con quí tử (7)

Hỉ Thần ngộ Dưỡng cát sương, Ắt sinh quí tử hiền lương tốt lành (B49)

 

Tử Tức không có chính diệu đắc Tam không, có cát diệu lại có sao Dưỡng thì có con nuôi:

Tam không chiếu nội tao cát diệu, Lại Dưỡng tinh có đạo con nuôi (B42)

Tam không, gia nội tao cát diệu, Ngộ Dưỡng tinh cũng nẻo con nuôi (QXT)

 

Check Also

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN 1

HÌNH SÁT HỘI LIÊM CHỦ VỀ BỊ XỬ ÁN

Hình Sát hội Liêm ư quan lộc, già sửu nan đào. (Sao hình hội với …

THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH 3

THÁI DƯƠNG VĂN XƯƠNG LỢI KHOA DANH

Thái Dương hội Văn Xương ư quan lộc, ngọc điện truyền lô (Thái Dương hội …

liêm sát đồng vị

LIÊM SÁT ĐỒNG VỊ CHỦ VỀ CHẾT NƠI ĐẤT KHÁCH

Thất Sát Liêm Trinh Đồng Vị, lộ thượng mai thi. (Thất Sát Liêm Trinh cùng …

hoả tham cách

TINH DIỆU TỔ HỢP LUẬN SINH KHẮC

Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ. (Sao vào miếu vượng, xem …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!