Tuesday , June 11 2024
Trang Chủ / LỤC SÁT TINH / BÌNH GIẢI SAO ĐỊA KHÔNG
địa không
địa không

BÌNH GIẢI SAO ĐỊA KHÔNG

Địa Không là âm hỏa, là sát tinh thứ hai trong chòm Trung Thiên Đẩu, và cũng là một trong sáu Sát tinh, chủ về không vong, nhiều tai nạn (đa tai), tương đối bất lợi đối với tiền tài.

 

Vận hạn gặp sao Địa Không, cần phải chú ý những gì đã có, không thể mạo hiểm để tránh nguy cơ phá sản, sập tiệp.
Sao Địa Không nằm một mình tại cung Mệnh, chủ về tính cách khác người, đa biến, thường không giỏi ăn nói nhưng đầu óc thông minh linh hoạt, nhân sinh quan độc đáo khác người, hành sự kỳ dị lạ thường.

 

Dù là mệnh nam hay mệnh nữ, có gia hội cát tinh hay không, đều chủ về tuổi thơ vất vả, thất học, không nơi nương tựa, nghèo khó cơ cực, thân thể yếu nhiều bệnh hoặc thường gặp tai ương, một đời biến động đa đoan, thường lênh đênh phiêu bạt nên không tụ tài.

 

Địa Không thủ mệnh, ưa gặp tinh hệ chính diệu có sắc thái hành động, như tinh hệ “Vũ khúc Thất sát”, hay Tham Lang ở cung vượng, hay Phá quân hóa Lộc, hoặc tinh hệ “Tử vi Thất sát”, còn được gặp Cát tinh, tức là chủ về biến những điều không tưởng thành hành động, nhờ vậy có thể tiêu trừ khuyết điểm do Địa Không mang lại.

 

Nếu Địa Không cùng ở một cung với tinh hệ “Thiên cơ Cự môn”, phần nhiều là người không tưởng, hoặc lý tưởng quá cao, mà không thể biến thành hành động thực tế, thế là có biểu hiện “làm việc trồi sụt thất thường”, hoặc “làm việc giả dối”.

Check Also

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH 1

THẤT SÁT TRÙNG PHÙNG, DƯƠNG ĐÀ DIỆT TỊCH

Thất Sát lâm ư thân mệnh, phùng Dương Nhẫn tất định trận vong. (Thất Sát …

HAI LOẠI DẤU HIỆU CHỦ VỀ TAI NẠN SÔNG NƯỚC 5

HAI LOẠI DẤU HIỆU CHỦ VỀ TAI NẠN SÔNG NƯỚC

Phá Quân Ám diệu cộng hương, thủy trung tác trủng. (Phá Quân Văn Khúc ở …

NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN 10

NHẬT LỆ TRUNG THIÊN, COI TRỌNG SAO VĂN

Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, …

TỬ VI THAM LANG TRONG "KHÔNG MÔN THỤ ẤM" 14

TỬ VI THAM LANG TRONG “KHÔNG MÔN THỤ ẤM”

Mão vị Cực cư, Không môn thụ ấm. (Tử Vi ở Mão vị, nương thân …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!